به گزارش سرویس آموزش خبرگزاری برنا، در این گردهمایی ها هر دو سال یک بار پژوهشگران از دانشگاه ها حوزه های علمیه و مراکز پژوهشی کشور شرکت کرده و از ابعاد مختلف نظری، توسعه ای و کاربردی درباره مشکلات مبتلا به جامعه در ارتباط با اقتصاد اسلامی و به منظور یافتن راه های برون رفت از آن به بحث و تبادل نظر می پردازند.
در محورهای هشتمین همایش شامل موارد ذیل، علاوه بر تاکید بر مفاهیم و تعاریف پایه ای نقش ابعاد مختلف اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران نیز مدنظر قرار گرفته است.
محورهای همایش:
1- پایه های اخلاق در اقتصاد اسلامی
2- پیشینه اخلاق در اقتصاد اسلامی
3- اخلاق در اقتصاد اسلامی و عملکرد دولت‌های ج.ا ایران
4- اخلاق در بازار اسلامی و بازارهای ج.ا ایران
5- اخلاق و توسعه از دیدگاه اسلامی و عملکرد اقتصاد ایران
6- اخلاق تولید و مصرف در اقتصاد اسلامی و اقتصاد ایران
7- اخلاق اقتصادی اسلامی و نظام‌های ارزشی دیگر در ج.ا ایران
8- اخلاق در اقتصاد اسلامی و اقتصاد غیر رسمی در ج.ا ایران

در دوره زمانی فراخوان همایش 180 مقاله و چکیده مقاله به دبیرخانه دوسالانه واصل گردید که پس از داوری و تایید کمیته علمی همایش 95 چکیده مقاله و حدود 35 مقاله تایید شده و به دلیل محدود بودن زمان، برخی از مقالات منتخب برای ارائه در همایش (حدود 10 مقاله) تعیین گردید کتاب مجموعه مقالات همایش متعاقباً انتشار می یابد و در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.
این همایش توسط پژوهشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، انجمن اقتصاد اسلامی ایران و با همکاری 24 مرکز دانشگاهی و علمی کشور برگزار می شود.