جعفر میلی منفرد معاون آموزشی وزیر علوم تقویم آموزشی سال 94-93دانشگاهها و مراکزآموزشی پژوهشی را ابلاغ کرد.

به گزارش سرویس آموزش برنا به نقل از روابط عمومی وزارت علوم، براساس ابلاغ میلی منفرد، نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 از 22شهریورماه و نیمسال دوم از تاریخ 11بهمن ماه آغاز می شود و طول هرنیمسال تحصیلی 16 هفته و نیمسال تابستانی نیز 6هفته کامل  است.

در این بخشنامه آمده است: دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی می توانند شروع سال تحصیلی خود را بر اساس ملاحظات زمانی و مکانی به مدت یک هفته زودتر یا دیرتر از زمان مذکور و با رعایت مدت 16 هفته آموزش برای هر نیمسال تعیین کنند.

بر اساس این ابلاغیه فاصله زمانی بین نیمسال اول و دوم 14 روز و بین نیمسال دوم و تابستانی 30روز تعیین شده است.