ضرغام صادقی نماینده مردم شیراز درباره پنجمین وزیر پیشنهادی علوم به مجلس شورای اسلامی گفت: به نظر می رسد معرفی فرهادی نسبت به وزاری پیشنهادی پیشین انعکاس مثبتی در جمع نمایندگان مجلس داشته است.

صادقی در گفتگو با خبرنگار سرویس آموزش جوان خبرگزاری برنا افزود: فرهادی با حضور در نشست ها، فراکسیون ها، کمیسیون ها و جلسات مجلس می تواند شرایط کاری و برنامه کاری جدید خود را مطرح کند تا نمایندگان مجلس با عملکرد و کارایی وی بیشتر آشنا شوند.

وی در پایان سخنانش تصریح کرد: فضای مجلس نسبت به فرهادی مثبت است، هر چه برنامه های وی قوی تر باشد و بتواند به دغدغه ها و ابهامات نمایندگان پاسخ مثبت بدهد انعکاس نمایندگان هم به فرهادی مثبت خواهد بود.