به گزارش روابط عمومی وزارت علوم در حکم انتصاب دکتر حیاتی آمده است: بایسته است با پیروی از آموزه های اسلامی، مبانی علمی و سیاست های دولت تدبیر و امید، با جلب همکاری دانشگاهیان و صاحبنظران، نقشی شایسته در تحقق راهبردهای سند دانشگاه اسلامی و برآوردن اهداف نظام علم و فناوری و نقش آفرینی آن در اقتصاد دانش بنیان و تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی ایفا نمایید.دکتر نجفی در نامه جداگانه ای از زحمات دکتر بهمن امانی در دوران ریاست دانشگاه ملایر قدردانی کرده است.

گفتنی است دکتر بهمن حیاتی دارای دكترای ریاضی وعضو هیئت علمی دانشگاه ملایربوده و پیش از این ریاست دانشكده علوم پایه دانشگاه ملایر را برعهده داشته است.