به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در همایش گرامیداشت روز نان كه با حضور صنایع، اصناف و نمایندگان دانشگاه و دولت درمحل دانشگاه الزهراء برگزارشد، نمایندگان سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران به معرفی توانمندی‌های سازمان درقالب سخنرانی‌ در همایش و نمایشگاه جانبی آن پرداختند.

دراین همایش دكترمجید جوانمرد رئیس پژوهشكده كشاورزی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، با ارائه سخنرانی با موضوع "فناوری تولید نان‌های سالم با افزودنی كم" این دستاورد را به صنایع و شركت‌های حاضر معرفی كرد.

همچنین درنمایشگاه جانبی این همایش، امكانات و توانمندی‌های سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران درمركز كلكسیون قارچ‌ها و باكتری‌های صنعتی ایران و سامانه ممیزی توانمندی‌های فناورانه به نمایش گذاشته شد.

گفتنی است در سخنرانی‌های سایر نمایندگان صنایع بزرگ نان به آرشیو منابع زیستی قابل استفاده درآن صنعت، كه درسازمان پژوهش‌های علمی وصنعتی ایران وجود دارد، به عنوان تكیه‌گاهی مطمئن برای تحقیقات و توسعه صنعت و فناوری بومی نان اشاره، تاكید و توجه شد.