به گزارش گروه آموزش جوان برنا، محمد فرهادی در مراسم امضای تفاهم نامه ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور مجید سمعیعی در ایران گفت : مراکز مختلف پژوهشی وابسته وزارت علوم نظیر سازمان پژوهش های علمی صنعتی ایران ، پژوهشگاه مهندسی ژنتیک و زیست فناوری و پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی در همکاری با مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پرو فسور مجیدسمعیعی در کاربردی شدن علوم و ارتقای سلامت جسمی و روانی جامعه نقش مهمی خواهند کرد.

وی افزود: امروز درهم آمیختگی علوم و همکاری های میان رشته ای در همه حوزه ها از جمله حوزه سلامت و پزشکی بیشتر شده و از فناوری و تجهیزات نوین استفاده بیشتری می شود.

دکتر فرهادی گفت : گسترش روز افزون پیوند و تعویض اندام های مختلف بدن ، استفاده از روش های نوین سلولی مولکولی ،اصلاح ژن ها و مهندسی بافت نشان می دهد در کنار پزشکی سنتی، روز به روز سهم پزشکی مدرن در حوزه سلامت بیشتر می شود.

وی ابراز امیدواری کرد : ایجاد مرکز تحقیقات بین المللی فناوریهای نوین پزشکی پروفسور سمعیعی بتواند نقش مهمی در همکاری بین علوم مختلف ، توسعه رشته های میان رشته ای ، کاربردی شدن دانش و تربیت متخصصان تراز اول در سطح جهانی ایفا کند.