یک کارشناس دانشگاهی ایجاد زمینه ارتباط بین دانشگاه با صاحبان صنایع را از طریق دانشگاه‌ها، راهکار اصلی رفع خلأ ارتباطی میان دانشگاه و صنعت دانست و گفت: مسیر ارتباط میان دانشگاه و صنعت در جهت توسعه فناوری از مسیر دانشگاه‌ها عبور می‌کند.

به گزارش گروه آموزش جوان برنا، دکتر محمدمهدی باقری محققی، مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان، معضل ارتباط صنعت و دانشگاه با راه حل تمرکز بیش‌تر دانشگاه‌ها روی پژوهش‌های کاربردی و هم‌افزایی با صاحبان صنعت یک را مسأله قابل حل دانست و بیان کرد: ارتباط صنعت با دانشگاه‌ها بیش از نیاز به حمایت‌های مادی نیازمند قدم گذاشتن صحیح هردو طرف در مسیر ایجاد یک ارتباط دوسویه، پایدار و تأثیرگذار است.
بیش‌ترین بحث بین صنعت و دانشگاه، عدم وجود حلقه مناسب ارتباطی میان این دو بخش است که راه چاره آن با پیشنهادات و طرح‌های مختلفی از جمله ایجاد یک دستگاه مسئول مشابه با شبکه سراسری آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی و فن‌آوری ریاست جمهوری دنبال می‌شود. اما پاسخ این موضوع در هم‌افزایی این دو بخش از راه مراکز و واحدهای ایجاد ارتباط با صنعت و هم‌افزایی صاحبان طرح‌های پژوهشی نهفته است.

مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان با بیان این‌که از سال 91 آزمایشگاه‌های دانشگاه دامغان تحت مدیریت آزمایشگاه مرکزی مشغول به فعالیت هستند گفت: «آزمایشگاه مرکزی دانشگاه دامغان، فعالیت خو را به طور رسمی از سال 81 با هدف تجمیع خدمات آنالیزی آزمایشگاهی به دانشجویان و محققان داخل دانشگاه و دیگر دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی آغاز کرده است. ارتباط این آزمایشگاه با شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی کم تر از یک سال است آغاز شده و این ارتباط امکان گسترش مخاطبان خدمات این آزمایشگاه را به دنبال خواهد داشت.»

محققی وجود معادن و بخش‌های صنعتی مختلف اطراف استان سمنان را فرصت مناسبی جهت ارائه خدمات آنالیزی به معادن و صنایع اطراف دانست و افزود: «آزمایشگاه‌های دانشگاه مرکزی دامغان در بخش‌های آنالیز عنصری، شیمیایی و طیف‌سنجی فعالیت می‌کند. ییش‌ترین حجم خدمات آنالیزی و آزمایشگاهی این مرکز مربوط به آزمایشگاه XRD - XRF بوده و این مرکز عمده درآمدهای خود را از این آزمایشگاه کسب کرده است.»

وی با اشاره به این که این مرکز محدودیتی برای ارائه خدمات آنالیزی به مراکز متقاضی ندارد افزود: عمده خدمات این آزمایشگاه‌ها به دانشجویان تحصیلات تکمیلی و اساتید دانشگاه‌ها و صاحبان طرح‌های تحقیقاتی و پژوهشی، صنایع و معادن اطراف از عمده فعالیت‌های این مرکز آزمایشگاهی است.

این استاد دانشگاه توجه بیش‌تر به برخی دانشگاه‌های دورافتاده از نقاط تمرکز امکانات را از لازمه‌های رفع نیازهای تحقیقاتی و فناوری کشور برشمرد و گفت: افزایش کیفیت پژوهش، در گرو ارائه خدمات مطلوب آزمایشگاهی از سوی مراکز آزمایشگاهی است،
ضرورت تربیت نیروهای متخصص برای فعالیت در حوزه ازمایشگاهی با توان کاربری تجهیزات آزمایشگاهی، از ضرورت‌هایی‌ست که در بستر آموزشی و پزوهشی مناسب تحقق خواهد یافت. رفع نیاز مبرم به نیروی متخصص و کارآزموده می‌تواند از راه ارائه آموزش‌های تخصصی دوره‌ای مطلوب، توسط شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی رفع شود.

محققی فراهم آوردن امکان دسترسی بهتر به تجهیزات و خدمات ازمایشگاهی از راه شبکه‌سازی را از دیگر مزیت‌های شبکه آزمایشگاهی فناوری‌های راهبردی معاونت علمی برشمرد و افزود: مسأله کمبود یا عدم دسترسی به دستگاه‌های پیشرفته آنالیزی معضل بزرگی‌ست که بخشی از بدنه تحقیقاتی کشور با آن درگیر هستند. این خلأ می‌تواند از راه به اشتراک‌گذاری و شبکه‌سازی که پیرو اهداف شبکه آزمایشگاهی معاونت علمی دنبال می‌شود به خوبی مرتفع گردد.»

محققی در پایان با تأکید بر نیاز به عزم صنعت کشور برای تغییر و پیشرفت بر مبنای فناوری و دانش و تمایل دانشگاه به انجام پژوهش‌های مرتبط با نیاز صنعت خاطرنشان کرد: «شکل‌گیری این حلقه ارتباطی تنها از طریق همت دانشگاهیان و محققان و پژوهشگران محقق خواهد شد. پیشنهاد می‌شود در بعد ارائه خدمات آنالیزی و آزمایشگاهی، با ایجاد دفاتری تحت عنوان ارائه مشاوره فنی و تخصصی به صنعتگران می‌توان این حلقه مفقوده را متصل و ارتباط مؤثر میان صنعت و دانشگاه در بخش پژوهش و آنالیز را در خود دانشگاه‌ها ایجاد کرد. چراکه غالبا صنایع درگیر فعالیت‌های اقتصادی و مشغله‌های صنعتی هستند. امروزه زمینه‌ای ایجاد شده که فرصت ایجاد این ارتباط از سوی دانشگاه‌ها میسر است. دانشگاه‌ها می‌بایست از طریق ایجاد این مراکز به سراغ صنعت بروند و ارتباط مؤثر را در جهت توسعه و پیشرفت دانشی کشور برقرار کنند.