سازمان کامستک طی درخواستی رسمی، خواستار معرفی فن آوری های بومی شده، طراحی شده، توسعه یافته و خدمات نوآورانه فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشورمان شده و علاقمندان می توانند در صورت تمایل برای تهیه مستندات قابل عرضه، با شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU.net) هماهنگی کنند.

به گزارش گروه آموزش جوان برنا، اجلاس آتی سران سازمان تعاون اسلامی (OIC) در علم و فن آوری به میزبانی رئیس جمهور پاکستان در بیست فروردین 1394 در اسلام آباد برگزار می شود.و کامستک یا کمیته دائمی همکاری های علمی و فنآوری سازمان تعاون اسلامی در حال برنامه ریزی برای سازماندهی یک نمایشگاه به منظور عرضه نوآوری های علم و فن آوری کشورهای عضودر این اجلاس است.

این سازمان طی درخواستی رسمی، خواستار معرفی فن آوری های بومی شده، طراحی شده، توسعه یافته و خدمات نوآورانه فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشور ما شده است.

گفتنی است علاقه مندان می توانند در صورت تمایل برای تهیه مستندات قابل عرضه، با شبکه دانشگاه های مجازی جهان اسلام (CINVU.net) هماهنگی کنند.