به گزارش گروه آموزش جوان برنا، صادقی معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین با اعلام این خبر گفت: در سال تحصیلی 94-93، المپیاد ورزشی درون مدرسه ای با هدف تربیت نسلی شاداب و با نشاط در مدارس استان به مرحله اجرا درآمد آموزش و پرورش استان از تمام ظرفیت های خود در این زمینه استفاده برد.

وی افزود: در ارزیابی وزارت آموزش و پرورش از عملکرد استان ها در زمینه بازدید از روند اجرایی المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تا پایان آذرماه 93 ، استان قزوین با به دست آوردن 1342 امتیاز، موفق به کسب رتبه نخست گردیده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان خاطر نشان کرد: این اداره کل در زمینه برگزاری دوره های آموزشی و توجیهی مرتبط با المپیاد ورزشی درون مدرسه ای تا پایان آذرماه 93 نیز رتبه چهارم کشوری را کسب نموده و توانسته است بالغ بر 2533 امتیاز دریافت نماید.

صادقی تصریح کرد: یکی از برنامه های اداره کل آموزش و پرورش استان قزوین، توسعه فعالیت های تربیت بدنی و پرورشی است که تحقق آن در المپیاد درون مدرسه ای متجلی خواهد شد.

ایشان اضافه کرد: معاونت تربیت بدنی و سلامت در این راستا در نظر دارد از مدارس به عنوان اصلی ترین و تاثیر گذارترین کانون حضور دانش آموزان و با به کار گیری تمام ظرفیت های موجود مدارس، در حرکتی عظیم و با حضور و مشارکت مدیران ، معلمان ، دانش آموزان و اولیا، اقدام به برگزاری المپیاد درون مدرسه ای در طول سال تحصیلی 94-93 نماید.

معاون تربیت بدنی و سلامت تأکید کرد: انتظار می رود بـا بـرگـزاری المپیـاد درون مـدرسـه ای، انس دانش آموزان به محیط های آموزشی بیشتر گردد، شادی و نشاط در محیط های دانش آموزی فراهم شود و توجه به ورزش های همگانی، مشارکت جویی و نهضت داوطلبی و تقویت هویت ملی در اجرای این طرح نیز محیا شود.