ابراهیم سحرخیز در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: معاونت متوسطه مانند سایر حوزه ها در تلاش است تا با برنامه های جدید به پیشرفت علمی دانش آموزان سرعت دهد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش افزود: ازسال تحصیلی 90 به دانش آموزانی که در رشته نظری تحصیل می کنند یک مهارت آموزش داده می شود تا صورتی که این افراد نتوانند وارد دانشگاه شوند توانایی ورود به بازار کار را داشته باشند.

وی درباره مهمترین برنامه های این معاونت در سال جاری نیز خاطرنشان کرد: توسعه آموزش های فنی و حرفه ای، هوشمندسازی مدارس کشور و افزایش ساعات آموزش ضمن خدمت معلمان از جمله برنامه های معاونت متوسطه است که در سال 90 به مرحله اجرا در خواهد آمد.

راه اندازی مجتمع های آموزشی در شهرها
سحرخیز همچنین با اشاره به نقش خطیر مجتمع های آموزشی در ایجاد عدالت آموزشی تصریح کرد: با تاسیس مجتمع های آموزشی در روستاها می توان به برقراری عدالت آموزشی کمک کرد، بنابراین با این هدف، از سال تحصیلی آینده این فضاهای آموزشی در شهرها نیز دایر خواهند شد.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش توضیح داد: البته تفاوت هایی در عملکرد مجتمع های شهری با روستایی وجود دارد که به عنوان مثال مجتمع های آموزشی در شهرها به صورت متصل به یکدیگر عمل خواهند کرد اما این روند در روستاها در حال حاضرمنفصل و خوشه ای است.

تغییر محتوای کتاب ریاضی
وی با بیان این مطلب که آموزش و پرورش با توجه به رویکرد کاربردی شدن کتاب ها، کتاب های ریاضی دوره متوسطه را تغییر خواهد داد، اظهار داشت: بر همین اساس از این پس کتاب های ریاضی از حالت ذهنی و انتزاعی خارج می شود و دانش آموزان نحوه استفاده از این درس را در صنعت آموزش می بینند.

سحرخیز در خاتمه در باره گسترش تعداد هنرستانی ها در کشور نیز تصریح کرد: از سال آینده به تعداد دانش آموزانی که در هنرستان ها ادامه تحصیل می دهند با برنامه ریزی های انجام شده افزوده می شود و همه این مراکز به لوازم جانبی مجهز خواهند شد.