به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، صادق محصولی در مراسم تجلیل از پرستاران نمونه تأمین اجتماعی اظهار داشت: امسال بودجه وزارت رفاه 20درصد افزایش داشته که از رشد خوبی برخوردار است که این موضوع منجر به افزایش حقوق مستمری بگیران و مددجویان تحت پوشش شده است.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی افزود: در بودجه وزارت رفاه توجه خاصی به بیماران خاص شده است که مبلغ آن هنوز ابلاغ نشده است.

وی خاطر نشان کرد: وزارت رفاه در راستای گسترش و تعالی نظام سلامت کشور در صدد است نقش بی بدیل پرستاران را ارتقا دهد.

محصولی تأکید کرد: در برنامه سال 90پیش بینی های خوبی در زمینه سلامت انجام شده است که گسترش بحث پزشک خانواده و نظام ارجاع از جمله آنها به شمار می رود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی درباره بیمه روانشناسی و مشاوره نیز تصریح کرد: وزارت رفاه در صورت ابلاغ اعتبارات لازم با این طرح موافق است. اما این مبلغ باید در مجلس به تصویب برسد.

وی ادامه داد: در سال 90 باید ابعاد بیمه ها از نظر کمی و کیفی ارتقا داده شود.

محصولی درباره بیمه دندانپزشکی نیز توضیح داد: بحث بیمه دندانپزشکی به بیمه تکمیلی مرتبط است که در حال پیگیری است.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی با اشاره به سهمیه سوخت معلولان تصریح کرد: سال گذشته 5/13 میلیون لیتر سهمیه سوخت معلولان بود که وزارت رفاه پیگیر آن است، البته قول های مساعدی نیز در این زمینه داده شده است.

وی ادامه داد: در جلسه هدفمندسازی یارانه ها نیز مبالغی به سوخت معلولان اختصاص داده شده که مصوب شد، اما هنوز در اختیار بهزیستی قرار نگرفته است.

محصولی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مستمری مددجویان از محل هدفمندسازی یارانه ها پرداخت می شود، گفت: دلیل این موضوع پرداخت متمرکز مستمری مددجویان است که منجر به هم پوشانی و اشکالات در پرداخت کنترل شود.

وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ادامه داد: پرداخت پوشش بیمه داروها اعم از گیاهی و خارجی مستلزم پرداخت اعتبار به وزارت رفاه است.

وی گفت: موضوع پرداخت بیمه داروها در شورای عالی بیمه باید تصویب شود.

محصولی با اعلام بیمه شدن 200 هزار کارگر ساختمانی در سال جاری گفت: این تعداد کارگر که تحت هیچ بیمه ای قرار نداشتند به زودی بیمه خواهند شد.