مرتضی رییسی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: شهر تهران به علت فقر فضای آموزشی استاندارد بیشترین سهم را در تخریب و بازسازی خواهد داشت.

معاون عمرانی وزیر آموزش و پرورش درباره اعتبارات اختصاص یافته به مقاوم سازی فضاهای آموزشی پایتخت افزود: امسال در حدود 250میلیارد تومان اعتبار به ساخت وساز و مقاوم سازی مدارس استان تهران اختصاص یافته است که پیش بینی می شود بر این اساس نیم میلیون متر مربع فضای آموزشی جدید جایگزین و مقاوم سازی خواهد شد.

رییس سازمان نوسازی مدارس همچنین با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای فضاهای آموزشی پایتخت خاطرنشان کرد: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته همه مشکلات فضاهای آموزشی پایتخت در طول سال90تا92 برطرف خواهد شد و ما در تلاش هستیم که شهر تهران دیگر با معضلی به نام کمبود فضای آموزشی مواجه نباشد.

رییسی در ادامه نصریح کرد: بر اساس تدابیر اندیشیده شده می توان گفت در سال های آینده فضاهای آموزشی پایتخت مشکلات تخریبی و مدارس فرسوده نخواهد داشت.

وی درباره ارایه شناسنامه فنی مدارس که در سال گذشته برای نخستین بار مطرح شد تصریح کرد: ارایه شناسنامه فنی به فضا های آموزشی امسال به اتمام می رسد و در این راستا تاکنون بیش از 90درصد پیشرفت فیزیکی داشته ایم.

رییس سازمان نوسازی مدارس گفت: در شناسنامه فنی فضاهای آموزشی ظرفیت ساختمان‌مدرسه، بخش فضای آموزشی و غیرآموزشی نیز تعریف شده است و این شناسنامه ها تمامی اطلاعات مدارس کشور را در اختیار مسوولان برای برنامه ریزی بهرت قرار خواهد داد.