به گزارش سرویس اجتماعی برنا، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رئیس جمهور تصویب كرد كه واحدهای استانی نهضت سوادآموزی در اداره كل آموزش و پرورش استان‌ها ادغام و تحت مدیریت مدیركل آموزش و پرورش اداره شوند.

بر این اساس تصویب‌نامه سیزدهم خرداد ماه 1387هیأت وزیران كه واحدهای استانی نهضت سوادآموزی را از طرح تجمیع مدیریت‌های استانی وزارت آموزش و پرورش مستثنی كرده بود، لغو شد. 

بر اساس ماده ‪ ۳۰قانون مدیریت خدمات كشوری، همه واحدهای وابسته به یك وزارتخانه و موسسات مستقل وابسته به رئیس جمهور در هر یك از سطوح تقسیمات كشوری باید در یك واحد سازمان ادغام و تحت مدیریت واحد قرار گیرند. به گزارش مركز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش ،این مصوبه در تاریخ 23 فروردین 1390 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است.