به گزارش سرویس اجتماعی برنا، در این نشست که با حضور محمد شریف ملک زاده دبیر کل شورایعالی امور ایرانیان، مدیر امور بین الملل مرکز امور زنان و خانواده، قائم مقام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نماینده رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، قائم مقام حوزه ریاست سازمان صدا و سیما، معاونت سینمائی اسلامی وزارت فرهنگ و ارشاد، مشاور عالی معاونت امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مدیر عامل خبرگزاری ایرنا، مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور سازمان و فرهنگ ارتباطات، دبیر کارگروه کنسولی و مدیر کل امور ایرانیان خارج از کشور وزارت خارجه و.... تشکیل شد، حاضرین در خصوص نقش و فعالیت رسانه ها در تعامل با ایرانیان خارج از کشور به تبادل نظر پرداختند.

در این نشست، پنج مصوبه تهیه و ساخت فیلم سینمایی در خصوص ایرانیان خارج از کشور، ایجاد بانک اطلاعات از نشریات محلی در دنیا،ایجاد نشریات محلی در مدارس خارج از کشور، هفته های هنری در کنار همایش های تخصصی و راه اندازی پژوهشکده در نسل سوم ایرانیان خارج از کشور در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به تایید اعضا رسید.