به گزارش سرویس اجتماعی برنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه پنجم، ماده 200 مكرر یک این لایحه را بررسی و به منظور تأمین نظر شورای نگهبان آن‌را اصلاح كردند.

بر این اساس دولت باید نسبت به تهیه تدوین «سند ملی امنیت بانوان و كودكان در روابط اجتماعی» با مشاركت و برنامه‌ریزی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، قوه قضائیه، سازمان بهزیستی كشور، شهرداری، وزارت كشور، شورایعالی استان‌ها، مركز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشكی و كار و امور اجتماعی توسط دولت در طول سال‌های برنامه اقدام قانونی به عمل آورد.
همچنین بر اساس ماده 200 مكرر 4 دولت با همكاری سازمان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط از جمله مركز امور زنان و خانواده با هدف تقویت نهاد خانواده و جایگاه زنان در عرصه‌های اجتماعی و استیفای حقوق شرعی و قانونی بانون در همه زمینه‌ها با تدوین و تصویب «برنامه جامع توسعه امور زنان و خانواده» مشتمل بر محورهای تحكیم بنیان خانواده، بازنگری قوانین و مقررات مربوطه، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توسعه و ساماندهی امور اقتصادی - معیشتی با اولویت ساماندهی مشاغل خانگی برای زنان سرپرست خانوار و زنان بدسرپرست، تامین اجتماعی،‌اوقات فراغت، پژوهش، گسترش فرهنگ عفاف و حجاب، ارتقاء سلامت، توسعه توانایی‌های سازمان‌های مردم نهاد، ارتقاء توانمندی‌های زنان مدیر و نخبه، توسعه تعاملات بین‌المللی، تعمیق باورهای دینی و اصلاح ساختار اداری تشكیلاتی زنان و خانواده اقدام كند.