به گزارش سرویس اجتماعی برنا، فاطمه قربان گفت: توزیع این پیك‌ها مانند پیک‌‌های نوروزی به آموزش و پرورش استان‌ها واگذار شده و با این هدف صورت می‌گیرد كه ارتباط دانش‌آموزان در تابستان با فضای درس و مدرسه قطع نشود. 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش تصریح كرد: در انجام پیك‌های تابستانی اجباری در كار نیست و هر دانش‌آموزی كه تمایل داشته باشد می‌تواند آن را دریافت كند.

قربان تولید و توزیع این پیك‌ها را از اختیارات آموزش و پرورش استان‌‌ها خواند و یادآور شد: هر یك از استان‌ها كه مایل باشند می‌توانند در این رابطه اقدام كنند.

وی ادامه داد: اگر چه برنامه‌ریزی و توزیع پیك‌‌های تابستانی از سوی استان‌ها و پذیرش آن از طرف دانش‌آموزان اختیاری است اما با توجه به ضریب بالای ارتباط و مشاركت خانواده‌ها با مدرسه‌ در دوره ابتدایی پیش‌بینی می‌شود، بیش از 70 درصد دبستانی‌ها علاقه‌مند به دریافت این پیك‌ها ‌باشند.

قربان در ادامه تاكید كرد: انجام تكالیف پیك‌های تابستانی تاثیری در نمره یا ارزیابی سال تحصیلی جدید دانش‌آموزان ندارد و ارایه این پیک ها تنها با هدف استمرار ارتباط دانش‌آموزان با فضای درس و كلاس انجام می‌شود. 

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در رابطه با محتوای پیك‌های تابستانی یادآور شد: از آنجا كه این پیك‌ها اطلاعات عمومی دانش‌آموزان را برای وادار كردن آنها به تفكر مدنظر قرار می‌دهد باید به گونه‌ای تنظیم شود كه آموخته‌های دانش‌آموزان طی سال‌های سپری شده در مدرسه را مورد سنجش قرار دهد. 

وی خاطرنشان كرد:در این راستا تلاش می‌شود دانش‌آموز اندوخته‌های علمی خود را به نگرش تبدیل كند تا در آینده به عنوان یك مهارت از آنها استفاده كند. 

قربان به خانواده‌ها توصیه كرد: برای دستیابی به درك مشترك از طراحی این پیك‌ها لازم است خانواده‌ها با آموزش و پرورش همكاری لازم را در انجام تدریجی تكالیف این پیك‌ها داشته باشند.