به گزارش سرویس اجتماعی برنا، علی باقرزاده آموزشیاران را پرچمدار عرصه مبارزه با جهل و بی سوادی قلمداد كرد و از آنها كه در سرما و گرما با دشوارترین شرایط در روستاهای محروم خدمت می كنند تقدیر و تشكر کرد.

رییس سازمان نهضت سوادآموزی كشور  اضافه كرد: نهضت سوادآموزی یكی از یادگارهای حضرت امام خمینی (ره) است كه در ابتدای تأسیس این نهاد مقدس دو هدف عمده در پیام خود مطرح كردند، اول اینكه در كوتاه مدت و بدون فوت وقت و كاغذ بازی و بسیج عمومی شرایطی را فراهم كنید تا مردم در كوتاه مدت 4 مهارت خواندن و نوشتن و حساب كردن و قرآن خوانی را بیاموزند و ایران را سراسر مدرسه كنید و دوم اینكه باید در برنامه ا ی دراز مدت فرهنگ وابسته ی كشورمان را به فرهنگ مستقل و خود كفاء تبدیل كنیم.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: آموزشیاران و این نهاد مقدس باید با همت بالا و كارمضاعف ودر سال جهاد اقتصادی برای ریشه كنی بی سوادی گام های بلندتری بردارند و نهضت سوادآموزی با كمك تمام دستگاه ها و سازمان ها به اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی كه با سوادكردن افراد محروم از نعمت خواندن و نوشتن است، دست پیدا كند.

وی هدف از ادغام نهضت سوادآموزی با وزارت آموزش وپرورش را استفاده از تمام ظرفیت های وزارت آموزش و پرورش برای شتاب بخشی به سوادآموزی اعلام كرد.