به گزارش سرویس اجتماعی برنا، در این بخشنامه آمده است: در اجرای تبصره 1 و 3 ماده 3 و تبصره 1 ماده 5 قانون تعیین تكلیف استخدامی معلمان حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی مصوب پانزدهم آبان ماه 1388 مجلس شورای اسلامی نسبت به تبدیل وضعیت همه نیروهای پیمانی مشمول مواد مذكور اقدام خواهد شد.

این بخشنامه خاطرنشان می‌كند: همه نیروهای پیمانی كه شرایط ذكر شده در مصوبه مجلس شورای اسلامی را داشته باشند با ارائه مدرك كارشناسی از حالت پیمانی به رسمی‌ـ‌آزمایشی تبدیل وضعیت می‌شوند.