علیرضا کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در راستای ترویج مصرف شیر در میان دانش آموزان، آموزش و پرورش سال تحصیلی گذشته شیر رایگان در مدارس توزیع کرده است.

دبیر ملی کمیته شیر مدارس در ادامه افزود: در تلاش هستیم که ا تامین اعتبار از نیمه مهرماه شیر رایگان در میان دانش آموزان توزیع شود.

وی با اشاره به تعداد دانش آموزان تحت پوشش شیر رایگان تصریح کرد: 14میلیون دانش آموز و اولیای مدرسه تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

کریمیان ادامه داد: شیر از طریق مناقصه در میان دانش آموزان توزیع می شود.

دبیر ملی کمیته شیر مدارس خاطرنشان کرد: ایران سرآمد کشورهای توزیع کننده شیر رایگان بدون مشارکت والدین است.

وی گفت: در سال تحصیلی گذشته 12تا18هزار بسته شیر برای توزیع در میان مدارس تولید شد که تا پایان سال به میلیارد بسته رسیده است.

کریمیان با اشاره به هدفمند شدن یارانه های شیر اضافه کرد: با هدفمندشدن یارانه ها، شیر رایگان در میان دانش آموزان توزیع می شود.