به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، محی الدین بهرام محمدیان در همایش هوشمندسازی مدارس، اظهار داشت: در تلاش هستیم که مدارس را به سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز کنیم و این موضوع امری ضروری به شمار می رود.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی در ادامه افزود: با توسعه مشارکتهای مردمی می توان تجهیزات مدارس را به سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری تجهیز کرد.

وی خاطر نشان کرد: برای هوشمندسازی مدارس آموزش به معلمان امری ضروری است که به کار گیری آن در توسعه دانش بسیار موثر است.

معاون وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: برنامه ریزی درسی و تولید محتوا با رویکرد کار گروهی در آموزش و پرورش دنبال می شود که می تواند تاثیرات مثبتی را در روند آموزشی کشور ایفا کند.

محمدیان با اشاره به تغییر 4درس در کلاس اول و ابتدایی بیان کرد: دروس ریاضی، علوم ، فارسی و قرآن از اول مهرماه با محتوای جدید به دانش اموزان آموزش داده می شود؛ بطوریکه بسته های آموزشی جایگزین کتب درسی خواهند شد.

وی اضافه کرد: راهنمای معلم و لوح های فشرده،فیلم،دانش آموزان و معلمان را در طول سال تحصیلی پشتیبانی خواهند کرد.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی و تالیف کتب درسی گفت: 72ساعت فیلم آموزشی در اختیار معلمان قرار می گیرد که این موضوع در روند آموزش مجازی بسیار تاثیر گذار است.

در ادامه این مراسم یوسف نوری رییس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: در سال جهاد اقتصادی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش امری مهم به شمار می رود.

وی ا دامه داد: از اول تیرماه در راستای هوشمندسازی مدارس ثبت نام ها به شیوه اینترنتی صورت می گیرد، بطوریکه یک هزار و 500نفر به مدت 20ساعت در مدرسه های کشور نام نویسی شده اند.

رییس مرکز آمار خاطر نشان کرد: بیشتر از سه برابر آموزش های مجازی موثر تر از روش های سنتی هستند که از این طریق در پیشرفت علمی کشور تاثیر گذار خواهند بود.