علیرضا کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در تلاش هستیم که از مهرماه شیر رایگان در مدارس توزیع شود اما هنوز اعتبارات در این زمینه ابلاغ نشده است.

دبیر ملی کمیته شیر مدارس در ادامه افزود: در تلاش هستیم که از سرانه شیر مدارس کاسته نشود و جامعه هدف را گسترش دهیم.

وی درباره تغذیه رایگان در مدارس خاطرنشان کرد: تغذیه رایگان از اول مهرماه همچنان در میان دانش آموزان ساکن در مناطق محروم توزیع می شود و اعتباراتش تامین شده است.

کریمیان بیان کرد: تغذیه رایگان مخصوص دانش آموزان مناطق محروم است که شامل نان، خشکبار، خرماو... می شود.


دبیر ملی کمیته شیر مدارس با اشاره به ایجاد فضای رقابتی در توزیع شیر مدارس تصریح کرد: در تلاش هستیم که بازار رقابتی در شیر مدارس ایجاد شود به طوری که کارخانه های معتبر می توانند در این مزایده شرکت کنند.

وی گفت: اگر کارخانه ای در سال گذشته محصولات مناسبی توزیع نکرده باشد از گردونه رقابت حذف خواهد شد.