علیرضا کریمیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در تلاش هستیم که از مهرماه شیر در میان دانش آموزان توزیع شود.

دبیر کمیته شیر مدارس در ادامه افزود: امسال بازار شیر مدارس رقابتی شده است بنابراین کارخانجاتی که محصول با کیفیت تر تولید می کنند می توانند در مزایده شرکت کنند.

وی خاطرنشان کرد: از مهرماه نظارت بر روند وتولید توزیع شیر تشدید می شود بنابراین محصولات بهتری در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد.

کریمیان درباره اعتبارات نان غنی شده تصریح کرد: هنوز اعتبارات توزیع نان غنی شده ابلاغ نشده است بنابراین در صورت تخصیص در میان دانش آموزان توزیع خواهد شد.