محمود حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: 38 پایگاه انتخاب رشته در پایتخت برای کمک به داوطلبان آزمون سراسری فعال هستند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران در ادامه افزود: در هر منطقه، دو پایگاه با تفکیک جنسیت به داوطلبان اختصاص داده شده است.

وی با اشاره به حضور مشاوران مجرب تصریح کرد: در پایگاه های انتخاب رشته مشاوران مجرب با سیستم های مکانیزه به داوطلبان آزمون سراسری خدمات ارایه می کنند.

حسینی بیان کرد: پذیرفته شدگان مرحله نخست کنکور سراسری می توانند با در دست داشتن کارنامه قبولی به مراکز انتخاب رشته مراجعه کنند.

معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش شهر تهران اضافه کرد: سازمان سنجش راهنمایی هایی برای انتخاب رشته به دانش آموزان دارد که داوطلبان می توانند با توجه به این توصیه ها انتخاب رشته کنند.