بهرام محمدیان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: یارانه کاغذ حذف نشده است و بر این اساس قیمت کتاب های درسی تغییر زیادی ندارد.

رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش در ادامه افزود: قیمت کتاب های درسی به علت افزایش هزینه های دستمزد به مقدار ناچیز افزوده می شود.


وی کتاب های درسی بر مبنای هویت ایرانی-اسلامی تدوین شده که در راستای آشنایی دانش آموزان با این ارکان بسیار موثر است.


محمدیان با اشاره به تغییر کتب درسی اول ابتدایی خاطرنشان کرد: در حدود 300 مورد تغییر در کتاب های اول ابتدایی ایجاد شده که تفکر محوری در تنظیم مطالب مورد توجه قرار گرفته است.رییس سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش درباره آموزش های فنی و حرفه ای نیز توضیح داد: کتاب های دوره فنی و حرفه ای بر اساس مهارت آموزی تدوین می شود .

وی با تاکید بر تدوین برنامه درسی ملی مبنی بر هویت ایرانی بیان کرد: محتوای نظام آموزشی بر اساس هویت ایرانی – اسلامی تنظیم می شود.