نصرالله ترابی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: با تبدیل دو سازمان جوانان و تربیت بدنی به وزارتخانه تشکیلات رسمی در هیات وزیران ایجاد می شود که به نفع این دو قشر است. 

نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه افزود: با تشکیل وزارتخانه وزیر باید در مقابل مطالبات مردم از طریق نمایندگان پاسخگو باشد که این موضوع موجب اختصاص ردیف بودجه جداگانه برای وزارتخانه می شود.

وی تصریح کرد: در استان‌ها ادارات کل ورزش و جوانان جایگاه رسمی پیدا می کند که در ارتقای فعالیت آنان موثر است.

ترابی خاطرنشان کرد: رای اعتماد مجلسیان به عباسی با تعداد بالا است.

نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: ورزش زیر مجموعه ای از جوانان است و زیرا عمده ورزشکاران از قشر جوان هستند بنابراین در این راستا تلاش های ویژه ای باید صورت گیرد.

وی ادامه داد: وزیر ورزش و جوانان باید به هر دو حوزه توجه داشته باشد و با ایجاد معاونت ورزش و جوانان برای آنها برنامه ریزی کند.