فاطمه قربان در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: در راستای ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش تغییراتی در سیستم آموزشی کشور صورت می گیرد.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش در ادامه افزود: مدارسی که روزهای پنجشنبه تعطیل هستند،  ساعات آموزشی با یک ساعت افزایش به 25 ساعت کلاس درس در هفته می رسد.

قربان درباره توجه به تفکرمحوری بیان کرد: در تلاش هستیم که به جای حافظه محوری دانش آموزان را به سمت تفکرمحوری سوق دهیم تا جایی که خود فرد در امر تدریس مشارکت می کند.

وی تصریح کرد: با اجرای این طرح روش‌های فعال جایگزین روش‌های سنتی می شود، برای ارائه یادگیری و یاددهی و دانش محور كردن دانش‌آموزان نیازمند روش‌های پویا و فعال در نظام آموزشی هستیم تا آموخته دانش آموزان به مهارت تبدیل شود.

معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش با اشاره به تغییر کتب درسی تصریح کرد: در راستای اجرای تحول بنیادین، کتاب‌های پایه اول ابتدایی به طور کامل تغییر کرد و این کتاب ها از مهرماه سال تحصیلی جدید در مدارس ابتدایی تدریس می شود.

قربان درباره توجه به آموزش قرآن در مدارس ابتدایی بیان کرد: در راستای ارتقای آموزش قرآن در مدارس پایه‌های سوم و چهارم ابتدایی از این طرح بهره مند می شوند.