به گزارش سرویس دانشگاه خبرگزاری برنا، چنانچه تاریخ عقد زوج های دانشجو بین اول مهرماه 89 تا اول مهرماه 90 باشد، می‌توانند در سامانه دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها ثبت نام كرده و مدارك خود را به دفتر نهاد یا رابط ازدواج دانشجویی دانشگاه مربوطه تحویل دهند.

بنا بر این گزارش مهلت ثبت نام تا سه شنبه هفته آینده 71 آبان ماه تمدید شده است.

دانشجویان دانشگاههای پیام نور، علمی كاربردی و متفرقه كه دفتر نهاد یا رابط ازدواج دانشجویی ندارند جهت تحویل مدارك خود با رابط استانی ازدواج دانشجویی باید هماهنگی كنند.

در صورتی كه هر دو زوج دانشجو هستند فقط یك نفر به عنوان داوطلب اصلی اقدام به ثبت نام كند.

دانشجویان دانشگاه‌های پیام نور، علمی كاربردی و متفرقه استان البرز نیز كه رابط ازدواج دانشجویی ندارند جهت تحویل مدارك خود به دفتر نهاد دانشگاه تربیت معلم حصارك كرج واقع در میدان دانشگاه حصارك- ساختمان مركزی- دفتر نهاد مراجعه كنند.