به گزارش سرویس دانشگاه برنا آمنه اصغری، مجری طرح، استفاده از الگوریتم‌های رایانه‌ای و نرم افزارهای آنالیز حرکت را موجب سرعت بخشیدن به آموزش ورزشکاران دانست و گفت: در این روش الگوی عملکردی ورزشکاران ماهر ثبت می شود و دیگر ورزشکاران در حال آموزش با مقایسه حرکات خود با سواركاران ماهر می توانند اشتباهات و نقایص خود را به دقت تشخیص دهند.

وی افزود: استفاده از نرم افزار ثبت و تحلیل حرکت در مقایسه با آموزش های متداول موجب می شود تا در هر نقطه ای از کشور، ورزشکاران با بهترین الگوی حرکتی آموزش ببینند و نه فقط افزایش مهارت آنها تسریع شود، بلکه از انجام حرکات اشتباه هم پرهیز کنند.

پ‍‍ژوهشگر طرح، روش كار خود را نصب نشانگرها (ماركرها) بر روی بدن اسب و ورزشكار و ثبت حركات آنها توسط دوربین‌های سرعت بالا و در نهایت تحلیل حركت توسط نرم افزار آنالیز حركت ذکر کرد و گفت: به این شکل الگوی حركتی برای هر سواركار به دست می‌آید.

وی افزود: در مرحله آموزش، این نشانگرها روی بدن ورزشکار نصب شده و با مقایسه حرکت های ثبت شده در این مرحله با الگوی حركتی سواركار ماهر اشکالات عملکردی به خوبی مشخص می‌شوند.

اصغری در ادامه گفت: در مرحله دوم طرح نیز موفق شدیم تا با استفاده از روش‌های ریاضی، الگوریتمی برای تعیین و كمی كردن درجه لنگش اسب تدوین کنیم، لنگش می‌تواند در اثر ضربات، ناهنجارهای مادرزادی یا اكتسابی (انحراف از حالتهای طبیعی)، عفونت، اختلالات متابولیك و یا تركیبی از این موارد اتفاق بیافتد و تشخیص آن نیاز به داشتن اطلاعات دقیقی از آناتومی، فیزیولوژی اندام¬های حركتی و همچنین اطلاع از طراحی هندسی و نحوه‌ی اعمال نیروها به این اندام¬ها دارد.

وی افزود:‌ تشخیص این مشکل حتی برای کسانی که تحت آموزش‌های بالینی قرار گرفته اند، یک روش پیچیده و نیازمند مهارت ویژه است چرا که دامپزشکان نیاز به بررسی سریع تغییرات حرکت دارند، بنابر این خطاهای زیادی در این معاینات وجود دارد.

اصغری تصریح کرد: برای رفع این خطاها نیاز به توسعه و استفاده از روش‌های علمی برای تعیین و کمی کردن درجه لنگش در اسب‌ها وجود دارد. تشخیص لنگش موجب جلوگیری از آسیب بیشتر به اسب و درمان به موقع و همچنین كمك به خریداران اسب برای خرید اسب سالم می‌شود.

براساس این گزارش این طرح در قالب رساله کارشناسی ارشد مهندسی پزشکی در دانشگاه صنعتی امیرکبیر و با راهنمایی دکتر احمدرضا عرشی و مشاوره دكتر الهام شیرزاد انجام شده است.