به گزارش سرویس دانشگاه برنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، نسرین سلطانخواه درباره تسهیلات برای دانش آموختگان ایرانی مقیم خارج از کشور گفت: این افراد از تمام تسهیلاتی که برای محققین و نخبگان داخل ایران در نظر گرفته شده است می توانند استفاده کنند. از جمله برخی از تسهیلات بنیاد به این افراد شامل وام مسکن و جذب به عنوان هیئت علمی می شود.

معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری همچنین درباره میزان خروج از کشور نخبگان گفت: ما بارها میزان خروج از کشور را اعلام کرده ایم، بر اساس بررسی ها تعداد 4 هزار و 120 المپیادی از ابتدای برگزاری المپیادها از کشور خارج شده اند.

وی افزود: شیب خروج از ابتدا تا سال 81 حدود 40 درصد بود و اکنون به 17 درصد رسیده است.

سلطانخواه درباره شیب خروج از کشور دانش آموختگان علوم پزشکی را ناچیز دانست و گفت: برای علوم پزشکی این میزان تا سال 81، حدود 16 درصد بود و پس از آن این میزان به کمتر از 8 درصد رسیده است.