به گزارش سرویس دانشگاه برنا با تصویب شورای گسترش آموزش عالی این وزارتخانه ،رشته های كارشناسی ارشد فلسفه علوم اجتماعی ، دانش اجتماعی مسلمین و مهندسی هوافضا -گرایشهای فضایی ، جلوبرندگی و دینامیك پرواز در دانشگاه تهران ، نانو فیزیك در دانشگاه رازی ، اصلاح نباتات در دانشگاه شهید باهنر ، جغرافیای سیاسی ، سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در دانشگاه تربیت معلم تهران ، مخاطرات محیطی در دانشگاه كردستان و دانش اجتماعی مسلمین و فلسفه علوم اجتماعی در موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره) ایجاد می‌شوند.

همچنین این شورا با ایجاد رشته های كارشناسی ارشد فلسفه اسلامی در دانشگاه مذاهب اسلامی ، علوم قرآن و حدیث گرایش فلسفه تفسیر در پژوهشگاه حوزه و دانشگاه ،علوم و فناوری نانو گرایشهای نانو فیزیك و نانو شیمی در مركز تحصیلات تكمیلی علوم پایه زنجان ،زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت در دانشگاه شیراز ، علوم شناختی در دانشگاه فردوسی ،بیو تكنولوژی گرایش میكروبی و مهندسی منابع طبیعی گرایش پرورش آبزیان در دانشگاه شهركرد موافقت نمود.

شورای گسترش آموزش عالی همچنین ایجاد رشته‌های كارشناسی ارشد زیست شناسی گرایش بیوشیمی ، علوم و فناوری نانو گرایشهای نانو فیزیك و نانو شیمی و مهندسی كشاورزی گرایش آبیاری و زهكشی در دانشگاه اراك ، زبان و ادبیات فارسی گرایش ادبیات مقاومت در دانشگاه محقق اردبیلی ،نانو شیمی و نانو فیزیك در دانشگاه لرستان ،مهندسی معماری در دانشگاه تربیت معلم سبزوار ، شیمی تجزیه و معدنی ( نوبت دوم ) در دانشگاه ایلام ،حقوق ثبت ،حقوق سردفتری ،مدیریت دادگستری و مدیریت نظارت و بازرسی در دانشگاه علوم قضایی ، مهندسی شیمی در دانشگاه صنعتی اصفهان و مهندسی حمل و نقل دریایی در دانشگاه صنعتی امیر كبیر را تصویب كرد.

موافقت با ایجاد رشته های كارشناسی فلسفه و حكمت اسلامی در مجتمع آموزش عالی گنبد كاووس ، جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری در دانشگاه محقق اردبیلی ،مهندسی منابع طبیعی گرایش مدیریت مناطق خشك و بیابانی در مجتمع آموزش عالی اردكان و علوم آزمایشگاهی دامپزشكی در دانشگاه سمنان از دیگر مصوبات شورای گسترش است.

این شورا همچنین ایجاد رشته های كاردانی مدیریت جهانگردی هتل داری ، حسابداری و امور مالی و مالیاتی را در موسسه آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی قشم تصویب نمود.