به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از مركز اطلاع‌رسانی و روابط‌ عمومی وزارت آموزش و پرورش، در این حكم آمده است: نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزشمند جناب عالی و به پیشنهاد معاونت آموزش ابتدایی، به موجب این حكم به سمت مدیركل دفتر آموزش پیش دبستانی منصوب می‌شوید.

امید است با توكل به خداوند متعال و پیروی از منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) و با هماهنگی معاونت مذكور و مشاركت و همفكری مدیران و كارشناسان و مدیران كل استان‌ها در جهت انجام وظایف محوله و موارد زیر اهتمام ویژه داشته باشید:

- برنامه‌ریزی برای تمامی فعالیت‌های آموزش پیش‌دبستانی بر مبنای اهداف مصوب این دوره و خط‌مشی‌های اساسی آموزش و پرورش با همكاری واحدهای ذی‌ربط.

- همكاری و هماهنگی در تهیه و تدوین پیش‌نویس جدول ساعات زمان‌بندی دروس، عناوین سرفصل‌ها با دفاتر ذی‌ربط جهت ارائه به شورای عالی آموزش و پرورش.

- ترویج و به‌كارگیری روش‌های نوین یاددهی ـ یادگیری و ایجاد تحول در شیوه‌ها، روش‌ها و استفاده از فناوری نوین در آموزش و پرورش برای اصلاح فرآیندها.

- برنامه‌ریزی برای مشاركت مربیان، خانواده‌ها و سایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی برای رشد كیفی برنامه‌ها و توسعه همه جانبه آمادگی‌ها و مهدهای كودک با همكاری دفاتر و سازمان‌های ذی‌ربط.

- مطالعه پیرامون استفاده از ابزارها،‌ لوازم كمک آموزشی و شیوه‌های آموزشی دوره پیش دبستانی و برنامه‌ریزی برای استفاده مناسب از آنها در دوره‌ تحصیلی مربوطه.

- برنامه‌ریزی برای ارتقا كارآیی درونی نظام آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی با توجه به ویژگی‌های خاص كودكان و نوجوانان.

- همكاری با واحدهای ذی‌ربط در تهیه و تدوین شاخص‌های برنامه توسعه آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی و استفاده از آنها در برنامه‌ریزی‌ برای تحقق اهداف مورد نظر.

- طراحی، بازنگری و بهسازی نظام ارزشیابی آموزش و پرورش دوره پیش‌دبستانی با به‌كارگیری شیوه‌های نوین و پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط.

- برنامه‌ریزی برای بهبود دانش، نگرش و مهارت‌های حرفه‌ای عوامل انسانی به‌ویژه مدیران و مربیان و بهره‌گیری از روش‌های نوین سنجش ارزشیابی در فرآیند آموزشی و پرورشی دوره مذكور و ارائه راهكارهای علمی و عملی مناسب.