به گزارش خبرنگار دانشگاه برنا، کارت ورود به جلسه و برگ راهنمای شرکت در آزمون از امروز، بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به آدرس www.sanjesh.org قرار گرفته است.

بنابراین گزارش داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون بتوانند با وارد کردن اطلاعات شامل شماره پرونده و کد رهگیری و یا نام و نام خانوادگی، سال تولد و شماره کارت ملی خود نسبت به پرینت آن اقدام کنند.

هر داوطلب برای شرکت در جلسه آزمون باید پرینت کارت ورود به جلسه آزمون و اصل کارت ملی یا اصل شناسنامه عکسدار خود را ارایه کند.

به گزارش برنا دانشکده آمار و انفورماتیک سازمان سنجش آموزش کشور واقع در تهران، خیابان انقلاب، ضلع شمال غربی میدان فردوسی، کوچه شاهرود،محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون است.

داوطلبان شرکت کننده در آزمون در صورتی که با هرگونه اشکالی در کارت ورود به جلسه آزمون خود مواجه شوند، می‌بایست روز چهارشنبه 12 بهمن ماه با دردست داشتن کارت شناسایی معتبر و 2 قطعه عکس و مراجعه به نماینده این سازمان مستقر در باجه رفع نقص نسبت به اصلاح و رفع اشکال احتمالی کارت خود اقدام کنند.