به گزارش سرویس دانشگاه برنا سومین نشست تخصصی هم اندیشی در گروه فنی و مهندسی با حضور مدیران قطب‌های علمی کشور در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد. در این نشست دکتر شریفی رییس مرکز برنامه‌ریزی و سیاستگذاری پژوهشی و دبیرشورای قطب‌های علمی کشور ضمن مثبت ارزیابی کردن فعالیت قطب‌های علمی کشور در دوره اول و دوم، به رشد کمی تعداد قطب‌های علمی در گروه فنی و مهندسی در دوره سوم اشاره کرد و گفت: انتظار می‌رود با رشد قطب‌های علمی کشور شاهد دستاوردهای قابل توجه‌ای برای کشورمان باشیم.

شریفی در ادامه به انتظارات از قطب‌های علمی کشور در دوره سوم فعالیت پرداخت و گفت: قطب‌های علمی به عنوان مرجع علمی باید درچارچوب سیاست‌ها و اولویت‌های نقشه جامع علمی کشور در پیاده سازی برنامه‌های پیشنهادی و دادن مشورت، با حوزه معاونت پژوهش و فناوری همکاری فعال نمایند. انتظار می رود قطب علمی یک موضوع مهم و مورد نیاز کشور را به صورت تخصصی در دستور کار خود قرار بدهد.

دبیر شورای قطب‌های علمی کشور در ادامه افزود: ضروری است، قطب علمی دستاورد مشخصی برای ارائه در مقاطع مختلف زمانی در طی برنامه پنج ساله داشته باشد.

وی خاطر نشان کرد: لازم است قطب‌های علمی به دستورالعمل‌ها و روش‌های جاری صادره از سوی وزارت متبوع و معاونت پژوهش و فناوری و تحقق مصوبات شورای قطب‌های علمی، به منظور ایجاد انسجام، هماهنگی و ارتقای بهره وری به طور کامل توجه کنند.

در این نشست تعدادی از مدیران قطب‌های علمی گروه فنی و مهندسی به بیان نقطه نظرات خود پرداختند و ضمن بیان نقاط قوت و تجربیات خوب قطب‌های علمی مربوطه، راهکارهایی نیر جهت پیشبرد اهداف قطب‌های علمی پیشنهاد دادند که این موارد حتماً در دستور کار دبیرخانه شورای قطب‌های علمی کشور قرار می‌گیرد.