به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، سید عباس حسنی در نخستین جشنواره نظام مالی بخش سلامت و استقرار حسابداری تعهدی اظهار داشت: بخش قابل توجهی از سیاست‌های كلی برنامه پنجم توسعه به حوزه سلامت مرتبط می‌شود كه تبدیل نظام بودجه‌ریزی كشور به بودجه‌ریزی عملیاتی از جمله وظایفی است كه در قانون برنامه پنجم توسعه برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است.

حسنی ادامه داد: كاهش سهم مردم در پرداخت هزینه‌های سلامت به زیر 30 درصد است که می‌توان گفت یكی از مهم‌ترین بند از قوانین برنامه پنجم توسعه بوده و برنامه پنجم توسعه، اداره مالی و اقتصادی وزارت بهداشت را در رسیدن به اهداف سلامت مورد توجه قرار داده است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت افزود: بیش از 50 دانشگاه علوم پزشكی، بیش از 140 هزار دانشجو، 700 بیمارستان فعال، 12 هزار عضو هیات علمی، 430 شبكه بهداشتی درمانی، 617 مركز بهداشتی درمانی شبانه‌روزی، 33 مركز بهداشت استان، 21000 خانه بهداشت با بیش از 380 هزار نفر پرسنل در وزارت بهداشت در حال فعالیت هستند.

حسنی تصریح کرد: در مجموع بیش از 30 هزار واحد عملیاتی و بیش از 14000 نوع خدمت در مراكز مختلف از سوی وزارت بهداشت ارائه می‌شود و گردش مالی ما نیز در سال جاری 115 هزار میلیارد تومان است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت خاطر نشان کرد: در دنیا مردم تنها 18 درصد هزینه‌های سلامت را می‌پردازند، این در حالی است كه در ایران 54 درصد این هزینه‌ها از سوی مردم پرداخت می‌شود.

وی با اشاره به این مطلب که بودجه وزارت بهداشت در تناسب با بودجه‌های عمومی كشور نیست، گفت: این موضوع مقداری ما را در زمینه به دست آوردن قیمت تمام شده خدمات نگران می‌كند؛ چرا كه به دست آوردن قیمت تمام شده قیمت خدمات جزو تكالیف قانونی است و قانون برنامه پنجم توسعه نیز بر این موضوع تاكید كرده است.

حسنی در این باره ادامه داد: عدم تناسب بودجه وزارت بهداشت با بودجه عمومی كشور موجب ایجاد وضعیت آشفته بازاری برای مدیران شده است؛ چرا كه مدیران حوزه سلامت از یک‌سو باید پاسخگوی مردم باشند، اما از طرف دیگر منابع كافی را در اختیار ندارند، این موضوع منجر به سردرگمی می‌شود.

وی در ادامه گفت: نظام نوین مالی  از جمله رویكرد اصلاحات در خدمات سلامت و در حوزه مالی است، به طوری که رویكرد دیگر اصلاحات در خدمات سلامت، استقرار برنامه پزشک خانواده است تا به این ترتیب ایرانی‌ها دغدغه درمان نداشته باشند. برنامه پزشک خانواده انقلابی در حوزه خدمات سلامت خواهد بود.
 
حسنی تصریح کرد: هر كشوری قدرت اجرای چنین برنامه‌ای را ندارد، چرا كه فراهم بودن زیرساخت‌ها، از جمله الزامات اجرای این برنامه است و این زیرساخت‌ها اكنون در ایران فراهم است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی وزارت بهداشت گفت: عدم امكان ارزیابی عملكرد سازمان، عدم انطباق روش مذكور با استانداردهای حسابداری و عدم وجود نظام بودجه‌بندی جامع مبتنی بر فعالیت‌ها از جمله اشكالات و نارسایی‌های حسابداری نقدی است.

حسنی گفت: امروز دنیا جنگ اقتصادی تمام عیاری در بحث دارو بر ما اعمال می‌كند، با این وجود به صورت كامل به انبارهای دارویی‌مان مسلط هستیم. این موضوع دستاورد عظیمی است كه به واسطه حسابداری تعهدی به آن دست یافته‌ایم.

وی با اشاره به این مطلب که اجازه نمی‌دهیم ریالی در ستاد وزارت بهداشت انحراف پیدا كند، گفت: در بحث حسابداری وزارت بهداشت انقلابی رخ داده است که می‌توان گفت امروز انضباط مالی در وزارت بهداشت برقرار است و اجازه نمی‌دهیم ریالی در داخل ستاد وزارت بهداشت انحراف پیدا كند.