به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، حسن امین‌لو معاون هماهنگی و رییس هیات‌های امنای دانشگاه‌ها و دانشكده‌های علوم پزشكی در نخستین جشنواره نظام مالی بخش سلامت و استقرار حسابداری تعهدی اظهار داشت: وزارت بهداشت در حال حاضر حدود 50 هزار میلیارد تومان سرمایه دارد و حدود 10 هزار میلیارد تومان نیز تجهیزات در اختیار دارد، به‌طوری که می‌توان گفت این تجهیزاتی كه تاریخ مصرف دارند و باید به دقت مورد استفاده قرار گیرند.

رییس هیات‌های امنای دانشگا‌ها و دانشكده‌های علوم پزشكی ادامه‌ داد: تهیه ملزوماتی كه مصرف می‌كنیم، مشكل است و تمام واحدهای ارائه خدمت مجبورند برای آن‌كه مصرف‌كنندگان دچار مشكل نشوند، این ملزومات را انبار كنند. از طرف دیگر این ملزومات تاریخ مصرف دارند؛ یعنی یک شمشیر دو لبه.

امین‌لو افزود: در وزارت بهداشت هزاران نوع خدمت ارائه می‌شود. تنوع كالاها و نیروی انسانی نیز بالاست. وزارت بهداشت از گردش مالی سالانه حدود 17 تا 18 میلیارد تومان برخوردار است. گردش مالی و سرمایه ثابت وزارت بهداشت از تمام ادارات دولتی و وزارتخانه‌های كشور بیشتر است. امروزه دیگر مكانیزم حسابداری نقدی پاسخگو نیست و نیازمندیم هر هزینه‌ای كه انجام می‌شود پول آن را ثبت كنیم تا درآمدها قابل وصول باشد.

وی افزود: اكنون دو سوم پولمان را مردم و بیمه‌ها پرداخت می‌كنند و یک سوم آن را از دولت می‌گیریم. بر این اساس باید این پول‌ها با انضباط خرج شود. وزارت بهداشت برای ایجاد انضباط مالی، بسترها را آماده كرد. از نظر بین بخشی نیز به كمک‌های وزارت اقتصاد و دارایی نیازمندیم.

وی در پایان تاكید كرد كه برای انضباط مالی راه نجاتی جز حسابداری تعهدی نیست.