به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مرضیه وحید دستجردی با اعلام این‌که این منشور راهنماری نظام‌مندی برای شکل دهی رفتار اخلاقی کارکنان آزمایشگاه بوده و با هدف حفط، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم شده است، گفت: دستورالعمل‌های این راهنما باید در تمام آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی کشور نهادینه شود.

بنابر این گزارش در ابلاغ وزیر خطاب به روسای دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی و آزمایشگاه مرجع آمده است: تعالی و ارتقای اخلاق حرفه‌ای و کاربردی در تمامی حوزه‌های سلامت از اولویت‌های اساسی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.

وی می افزاید: آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی به‌عنوان یکی از ارایه دهندگان خدمات سلامت در قبال نفس و جان گیرندگان خدمات (بیماران و مراجعان) دارای مسوولیتی ویژه هستند.

وی ادامه می‌دهد: توجه به حفظ حقوق و رعایت کرامت انسانی مراجعان و گیرندگان خدمات آزمایشگاهی از جمله اولویت‌ها و ضرورت‌هایی است که به موازات استقرار سیستم‌های مدیریت کیفیت می‌تواند تاثیر به‌سزایی در افزایش رضایتمندی مراجعان و کارایی مراکز آزمایشگاهی داشته باشد.

وزیر بهداشت در ادامه آورده است: بدین منظور منشور حقوق مراجعان به آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی پس از نظرخواهی از گروه‌های پاتولوژی و آزمایشگاهی‌های علوم پزشکی کشور، انجمن‌های صنفی، سازمان‌های بیمه گر و با همکاری مرکز تحقیقات تاریخ و اخلاق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران تدوین و به تصویب شورایعالی اخلاق پزشکی رسید.

دستجردی در پایان تاکید می‌کند: این منشور راهنماری نظام مندی برای شکل دهی رفتار اخلاقی کارکنان آزمایشگاه بوده و با هدف حفط، ارتقا و تحکیم رابطه انسانی میان ارایه کنندگان و گیرندگان خدمات سلامت تنظیم و به پیوست جهت نهادینه شدن در تمامی آزمایشگاه‌های تشخیص پزشکی کشور ابلاغ می‌شود.