به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از نشریه ساینس دیلی محققان دانشگاه كالیفرنیا با تجویز روزانه 6 فنجان چای سبز به طور تصادفی روی گروهی از تعداد 67 مورد مبتلا به سرطان پروستات كه برای انجام عمل پروستاكتومی برنامه‌ریزی شده بودند، به مدت 8-3 هفته بسته به زمان عمل جراحی، دریافتند كه نوشیدن 6 فنجان چای سبز در روز می‌تواند نشانگرهای زیستی در بافت پروستات را در این بیماری تحت تأثیر قرار دهد.

نتایج حاصل از این گزارش با مشاهده نمونه خون و ادرار افراد تحت درمان قبل و بعد از مصرف چای سبز افزود كه غلظت سرم آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA)‌ در پایان مطالعه در مقایسه با سطوح پایه آن در مردانی كه چای سبز مصرف كردند كاهش یافت و علاوه بر آن میزان بیان پروتئین بافت پروستات در گروه مورد مطالعه كمتر از گروه شاهد بوده است.

از طرفی نتایج دیگر این مطالعه با رنگ‌آمیزی ایمونوهیستوشیمی نشان داد كه فاكتور هسته‌ای كاپا B كه نشانگر التهاب است و همچنین نشانگر ادرار از آسیب اكسیداتیو DNA به طور قابل توجهی در مردان مصرف كننده چای سبز در مقایسه با گروه كنترل كاهش یافت.

براساس این گزارش محققان افزودند: این تحقیق دیدگاه جدیدی را از مكانیسم عمل مصرف چای سبز علیه فرآیندهای التهابی كه با رشد سرطان مرتبط است بیان كرده و آن را عاملی برای كاهش خطر ابتلا به سرطان پروستات می‌داند.

شایان ذكر است؛ محققان به دنبال ارزیابی ارتباط چای سبز و كاهش بروز سرطان پروستات برای ارتقای فعالیت خود اكنون در حال بررسی امكان تركیب چای سبز با سایر محصولات طبیعی و آزمایش آن در مطالعات حیوانی هستند.