به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از سازمان نظام پزشکی کشور، شهرام توفیقی عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله اعظم (عج) اظهار داشت: هر پدیده جدیدی که وارد جامعه می‌شود تا زمانی که به ثبات، نظم و ضابطه مندی برسد زمان می‌خواهد. IT و فناوری اطلاعات سلامت از جمله موارد جدید است بنابراین این حوزه هنوز در ضوابط، استانداردها، تصمیم گیری و... دچار آشفتگی است.

وی در رابطه با الکترونیکی شدن ‌های بیماران گفت: الکترونیکی شدن پرونده‌های پزشکی بیماران ضرورتی جدی است، به‌ویژه زمانی که می‌خواهیم بیمارستان‌های مختلف را درگیر مداوای یک فرد کنیم. با توجه به تمهیدات و تسهیلاتی که فناوری پزشکی به‌وجود آورده است، به راحتی می‌توان پرونده الکترونیک و سوابق بیمار را جابه جا کرد. بنابراین برقراری نظام استفاده از پرونده الکترونیک بیماران یک ضرورت ملی است.

دبیر کمیته چالش‌های برنامه سلامت الکترونیک در نخستین کنگره بین المللی سلامت الکترونیک اضافه کرد: این اقدام هزینه‌های زیادی را کاهش می‌دهد و بالاترین کاهش هزینه آن در حدود 70 درصد در بخش سرپایی و 30 درصد بخش بستری خواهد بود. بنابراین ما تنها با یک کالای لوکس مواجه نیستیم. سرمایه گذاری در این زمینه موجب کاهش هزینه‌های تکرار دارو،خطای پزشکان و تکرار ویزیت خواهد شد.

عضو هیات علمی دانشگاه بقیه الله اعظم (عج) با اشاره به برگزاری نخستین کنفرانس بین المللی سلامت الکترونیک گفت: نیازمند این هستیم که محوریت و مرکزیتی هم در بدنه دولت و خارج از دولت شکل بگیرد و بتواند از دو زاویه مقرراتی حکومتی و فرهنگی - اجتماعی مسیر را هدایت کند. این کنفرانس از یک دیدگاه می‌تواند پیام‌های جدید در حوزه فنی و کار بردی را منعکس کند و به نحوی نقش سازمان دهی و هدایت فعالیت مختلف را هدایت کند.

وی ادامه داد: سازمان نظام پزشکی، نهادی صنفی و علمی است که هر دو جنبه مورد نیاز را دارد. بنابراین نه تنها به موضوع انتقال یافته‌ها می‌نگرد، بلکه به موضوع سازماندهی و اجرا هم توجه دارد این خلاء جدی است که ما در نظام سلامت داریم. امیداوریم با سئوال‌هایی که مطرح می شود و پاسخ‌هایی که دریافت می‌شود به تدریج سکان این علم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی به ‌نوان NGO بزرگ که نظارت همه جانبه دارد و کاملا بر اوضاع مسلط است، هدایت شود و در کنار سیستم‌های هدایت کننده کشور در کنفرانس‌ها و سخنرانی‌های بعدی هدایت مجموعه را بر عهده بگیرد. 

نخستین کنفرانس بین‌المللی سلامت الکترونیک با هدف انتشار و گسترش دانش سلامت الکترونیکی، ارایه آخرین دستاوردهای تحقیقات بین‌المللی به محققان ایرانی، تبادل نظر و اندیشه میان محققان داخلی و خارجی و انعکاس دستاوردهای تحقیقات داخلی به محققان خارجی توسط سازمان نظام پزشکی کشور با همکاری سازمان ملل متحد، سازمان جهانی بهداشت و تعدادی از دانشگاه‌ها، مؤسسات و انجمن‌های علمی و تحقیقاتی داخلی و خارجی، نهم و دهم آذر ماه امسال در هتل المپیک تهران برگزار می‌شود.