محمد شاه بختی رییس مرکز جمع آوری پلاسمای بیودارو در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی برنا اظهار داشت: بر اساس مجوز وزارت بهداشت، شركت بیودارو مجاز به تاسیس دو مركز جمع آوری پلاسمای دیگر در تهران است. براین اساس سومین و چهارمین مرکز در تهران باید به بهره‌برداری برسد، به‌طوری که می‌توان گفت چهارمین مرکز در شهر ری مردادماه راه‌اندازی شد. 

رییس مرکز جمع‌آوری پلاسمای بیودارو ادامه داد: سومین مرکز جمع آوری پلاسما در حال انجام تعمیرات ساختمانی است که با توجه به روند کار، این مرکز تا پایان سال 2013 به بهره‌برداری خواهد رسید.

شاه بختی افزود: در واقع مركز جمع آوری پلاسمای بیودارو با جدیدترین تجهیزات و آخرین فناوری روز اروپا می‌تواند پاسخگوی حدود 150 داوطلب اهدای پلاسما در روز باشد، به‌طوری که می‌توان گفت پلاسماهای اهدایی به داروهای خاص و گران قیمتی همچون فاکتورهای 8 و 9 انعقادی، آلبومین و ایمونوگلوبولین وریدی تبدیل خواهد شد.