به گزارش سرویس اجتماعی برنا، غلامرضا معصومی رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور، گفت: هزینه حوادث ترافیكی بر اساس آخرین مطالعه انجام شده در كشور (1386) معادل 180000میلیارد ریال یعنی معادل 7 درصد تولید ناخالص ملی است این یعنی بیش از 10 برابر بودجه كل ساخت و نگهداری راه‌های كشور است.
 
وی افزود: بر اساس این مطالعه، هزینه وارد بر بخش سلامت جامعه 7/67 درصد کل هزینه تصادفات است یعنی 7/4 درصد تولید ناخالص ملی كه شامل هزینه فوت، معلولیت، از دست رفتن کیفیت زندگی و آثار فرهنگی و اجتماعی ( 2/50 درصد)، هزینه های پزشکی مصدومین ( 11 درصد)، هزینه زمان از دست رفته (1/5 درصد) و هزینه اختلال در جامعه و محل کار و لزوم جایگزینی نیروی کار (5 درصد) است.
 
رییس مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی کشور در ادامه گفت: بر اساس آخرین یافته ها، هزینه متوسط برای یک جرح سبک (8/140)، جرح متوسط (6/146) و جرح شدید (9/406) میلیون ریال است.
 
وی گفت: بر پایه این گزارش، دهه ایمنی جاده‌ای، سال‌های 1390 تا 1399 است که از طرف سازمان ملل متحد، به عنوان دهه اقدام برای کاهش حوادث ترافیکی، نامگذاری شده است. در کشور ما نیز همزمان با شروع برنامه در دنیا، با حضور وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و نمایندگان ارگان‌های مسوول از سال گذشته آغاز شد.

گفتنی است؛ در راستای فعالیت‌های مرتبط با دهه ایمنی جاده‌ای نخستین جلسه هم اندیشی محاسبه بار حوادث ترافیكی از منظر سلامت در مركز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشكی كشور با حضور نمایندگان سازمان‌ها و ارگان‌های درگیر در این امر اعم از، راهور ناجا، مركز مدیریت راه‌های كشور، سازمان پزشكی قانونی، سازمان بهزیستی، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و كمک به زندانیان، سازمان جهانی بهداشت و اداره هماهنگی وبرنامه ریزی بیمه‌های سلامت از دفتر استاندارد و تعرفه سلامت برگزار شد.