به گزارش سرویس اجتماعی برنا، علوی‌نیا رییس اداره غدد و متابولیک اظهار داشت:‌ برنامه نرم‌افزاری دیابت نوشته و تكمیل شده و اکنون مراحل اجرای آزمایشی را می‌گذراند، با گسترش این برنامه به تمام دانشگاه‌ها، تمام بیماران دیابتی در این سامانه ثبت خواهند شد.
 
وی برنامه پیشگیری، کنترل دیابت و عوارض آن را یكی از برنامه‌های مهم عنوان كرد و گفت: در حال حاضر 16 دانشگاه علوم پزشکی تحت پوشش این برنامه قرار دارند و به تازگی شش دانشگاه دیگر نیز به این برنامه اضافه شده‌اند كه امیدواریم تا پایان سال در همه دانشگاه‌ها این برنامه گسترش پیدا كند.
 
رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت درباره آمار شیوع بیماری دیابت در کشور، گفت: مطالعه‌ای در كشور شیوع 3/1 درصدی تا 5/14درصدی در جمعیت 25 تا 64 سال را به صورت متغیر گزارش كرده است.
 
علوی نیا افزود:‌ تغییرات آمار به دلیل این است كه شیوع دیابت در استان‌ها، مختلف است و به دلیل پراكندگی آمار دقیقی نداریم كه امیدواریم با راه‌اندازی سیستم ثبت دیابت، آماری دقیقی از این بیماری ارایه دهیم.

به گفته وی، از سال 89 و با اجرای برنامه غربالگری دیابت در شهرها حدود 200 هزار بیمار مبتلا به دیابت و حدود 173 هزار پیش دیابتی شناسایی شده‌اند.
 
وی ادامه داد: برنامه کشوری غربالگری دیابت از سال 1384 در نظام مراقبت کشور ادغام و در روستاها آغاز شد. جمعیت در معرض خطر روستاها تاکنون دو مرتبه در مورد بیماری دیابت مورد غربالگری قرار گرفته‌اند. برنامه شهری غربالگری دیابت نیز از سال 89 و در شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر آغاز شد.
 
رییس اداره غدد متابولیک وزارت بهداشت با اشاره به اقدامات انجام شده برای مراقبت از بیماران دیابتی شناسایی شده، ادامه داد: به این منظور با معاونت درمان وزارت بهداشت وارد مذاکره شده‌ایم تا خدمات تخصصی در بیمارستان‌ها به این بیماران ارائه شود. به دنبال هماهنگی‌های انجام شده، اکنون در بیمارستان‌های 16 شهر بزرگی که برنامه غربالگری دیابت به اجرا درآمده است، یک مرکز دیابت وجود دارد که حداقل به یک متخصص داخلی و متخصص چشم مجهز است و خدمات لازم را به بیماران ارایه می‌دهند.