به گزارش سرویس اجتماعی برنا، محمود اخلاقی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، اظهار داشت: حاكمیت بالینی برنامه جامعی است كه ارتقاء كیفیت در ارایه خدمات در مراكز بهداشتی و درمانی را ممكن می‌سازد. 

محمود اخلاقی با بیان این‌كه، ارایه خدمات جامع و مطلوب تنها مختص بیمارستان‌ها نیست، تصریح كرد: اما به دلیل وظیفه خطیر مراكز بهداشتی، درمانی در حوزه سلامت ارایه خدمات در این مراكز با حساسیت بیشتری دنبال می‌شود.

وی گفت: به دنبال مشكلات عدیده مراكز درمانی با اجرای حاكمیت بالینی چارچوب نسبتا مناسبی در زمینه آموزش، پژوهش و خدمات بهداشتی و درمانی ایجاد خواهد شد.
 
اخلاقی ادامه داد: حاكمیت بالینی در دهه‌های اخیر در كشورهای پیشرفته نتایج قابل قبولی در پی داشته است و توانسته است سطح رضایتمندی مراجعین و پرسنل را تا حد چشمگیری ارتقاء ببخشد.
 
معاون درمان دانشگاه علوم پزشكی شهركرد، مشاركت پرسنل و حتی بیماران را از اصول اولیه حاكمیت بالینی برشمرد.
 
اخلاقی كسب اطلاعات جامع در كوتاه‌ترین زمان، آموزش و مدیریت پرسنل را از دیگر اصول حاكمیت بالینی عنوان كرد.
 
وی ادامه داد: در حال حاضر حاكمیت بالینی در تمامی بیمارستان‌های استان نهادینه شده است و شاهد عملكرد خوب همه پرسنل در اجرای حاكمیت بالینی هستیم. 

اخلاقی با بیان این‌كه، نقش پژوهش در حاكمیت بالینی كم رنگ احساس می شود از حمایت همه جانبه دانشگاه از مقالات و طرح‌های پژوهشی خبر داد.
 
وی با اشاره به برخی از مشكلات حوزه سلامت به ویژه كمبود امكانات و فضای فیزیكی افزود: با وجود این مشكلات همچنان می‌توان خدمات مطلوبی ارایه کرد.
 
گفتنی است؛ حاكمیت بالینی قالبی است كه در آن با تكیه بر آخرین یافته‌های علمی، تجارب و پژوهش‌ها ارایه خدمات بهتر در حوزه سلامت سازمان‌دهی می‌شود.