به گزارش سرویس اجتماعی برنا، به دلیل طرح پاره‌ای از شایعات در روزهای گذشته از سوی سازمان پزشکی قانونی، شد  هر نوع اظهار نظر، مصاحبه اختصاصی یا خبری که از سوی مسوولان سازمان پزشکی قانونی اعتبار ندارد و مطالب مربوط به محتویات پرونده صرفا از طریق سخنگوی قوه قضاییه اطلاع رسانی خواهد شد.