به گزارش خبرنگار اجتماعی برنا، یکی از رؤیاهای پزشکی با ساخت اندام‌های بدن انسان در محیط آزمایشگاه تحقق یافت. یک تیم 30 نفره از محققان در بیمارستان رویال لندن در حال تحقیق بر ساخت اندام‌های بدن انسان مانند نای، بینی، گوش‌ها و قسمت‌های مختلف سیستم بی عروقی هستند.

از سال 1996 که آزمایشگاهی در کارولینای شمالی، اقدام به ساخت مثانه مصنوعی کرد محققان اندام‌های پیچیده تری از بدن انسان را ساخته‌اند.

پیوندهای نای، مجاری اشک، سرخرگ و بینی برای بیماری که بر اثر سرطان پوست، بینی خود را از دست داده بود از این موارد هستند. اینک محققان در حال بررسی ساخت قسمت‌های مختلف پیچیده ترین عضو بدن یعنی قلب هستند. آن‌ها در صددند برای عمل بایپس قلب به جای گرفتن رگ از اندام‌های دیگر، رگ ساخته شده خود را به کار برند.

توسعه ساخت اندام‌های مصنوعی به دلیل کمبود اهدا کننده در موارد ضروری پیوند اعضا، اهمیت بیشتری می‌یابد. همچنین از آنجا که برای ساخت اندام‌های ساخته شده در آزمایشگاه از سلول‌های خود بیمار استفاده می‌شود، نیازی نیست بیمار دریافت کننده پیوند تا آخر عمر از داروهای ضد وازنش پیوند استفاده کند.