به گزارش سرویس اجتماعی برنا به نقل از  وب دا؛ دکتر سیدحسن هاشمی در نشست با جمعی از اعضای بورد ایمونولوژی، گروه های آموزشی ایمونولوژی دانشگاه های علوم پزشکی کشور و انجمن ایمونولوژی کشور، با تأکید بر رفع مشکلات تربیت دانشجویان دکتری تحقیق محور، گفت: لازم است برای این موضوع از طریق همکاری با معاونت پژوهشی وزارتخانه راه کارهایی اندیشیده شود.

وی افزود: ایجاد شورای فنّآوری در وزارت بهداشت که از تصمیمات جدید می باشد، ظرفیت مهمی برای اجرای برخی از مشکلات و دغدغه های موجود در این زمینه است. دکتر هاشمی با اشاره به اختیارات هیات امنای دانشگاه ها، آن را امکان مناسبی در حل برخی از مشکلات برشمرد و در زمینه تحقق عدالت در توزیع امکانات توسط دانشگاه ها تأکید کرد.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، با اشاره به تحقیقات ایمونولوژی و تولید واکسن و توجه به جنبه های مختلف و بحث اشتغال زایی آن، بر اصل مهم کاهش تصدی گری به عنوان نگاه غالب در سیاست های وزارت بهداشت تأکید کرد. وی همچنین با تحسین اجرای طرح ممیزی توسط جمعی از ایمونولوژیست ها، اجرای طرح نیازسنجی در رشته ایمونولوژی را خواستار شد. دکتر هاشمی ضمن ابراز خشنودی از برگزاری این نشست، حضور جوانترها را نیز در جلسه، اقدامی بسیار مثبت خواند و آمادگی خود را برای شنیدن دیدگاه های حاضرین اعلام کرد.دکتر نیکنام: کمتر بیماری ای است که در یکی از ابعاد، ارتباطی با ایمونولوژی نداشته باشد

در این نشست، دکتر محمد حسین نیک نام عضو بورد، مدیر و استاد گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، ضمن تشکر از وزیر که برگزاری سلسله نشست هایی با اعضای هیئت علمی دانشگاه ها در رشته های مختلف را در دستور کار خود قرار داده است، این اقدام را در راستای تکریم جایگاه اساتید و محققان دانشگاهی و تعمیق روابط آن ها با سکاندار عرصه آموزش پزشکی عنوان کرد.

مدیر و استاد گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، به نمایندگی از جامعه ایمونولوژی کشور، قبول مسئولیت سنگین وزارت را توسط دکتر هاشمی، اقدامی شجاعانه و مخلصانه برشمرد و تصریح کرد: با نگاه اعتقادی برای کسی که توان کمک به نظام جمهوری اسلامی را دارد، قبول این گونه مسئولیت ها- به نیت کسب اندوخته ای برای آخرت- از بهترین گزینه هاست، چرا که بی تردید از نزدیک ترین راه ها برای رسیدن به خدا، کمک به بندگان اوست و عرصه بهداشت و درمان از جهت فراهم کردن شرایط آن، بی بدیل است.

دکتر نیک نام تصریح کرد: هدف از این نشست، اعلام آمادگی برای همکاری در پیشبرد اهداف نظام در عرصه سلامت است. وی با ذکر ویژگی های رشته ایمونولوژی و نقش محوری آن در بین علوم پزشکی، اظهار داشت: امروزه کمتر بیماری ای است که در یکی از ابعاد پیشگیری، تشخیص، درمان و پیگیری آن ارتباطی با ایمونولوژی نداشته باشد.بیان نقطه نظرات و پیشنهادات جمعی از ایمونولوژیست ها

در این نشست که در دفتر وزیر انجام شد، جمعی از ایمونولوژیست ها به بیان نقطه نظرات و پیشنهادات خود در زمینه های مختلف اعم از مسائل علمی، فنّاوری و دانشگاهی پرداختند.

دکتر رضایی استاد و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دبیر بورد ایمونولوژی، دکتر محمد وجگانی استاد و رئیس انجمن ایمونولوژی و آلرژی، دکتر غضنفری استاد گروه ایمونولوژی دانشگاه شاهد و دبیر انجمن ایمونولوژی و آلرژی و دکتر موسوی استاد و مدیر گروه ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر پورفتح الله استاد دانشگاه تربیت مدرس، دکتر احمد مسعود از اساتید پیش کسوت ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر حاجتی استاد گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دکتر کوخایی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی سمنان به طرح دیدگاه های خود پرداختند.

ضروت انجام نیازسنجی در رشته ایمونولوژی، تولید واکسن، چالش ها و فرصت ها، ویژگی های تربیت دکتری تحقیق محور، بودجه پایان نامه ها، مدیریت گروه های آموزشی، توجه بیشتر به دبیرخانه علوم پایه، توجه بیشتر به آزمایشگاه مرجع سلامت، ضرورت بازبینی در شرایط ارتقاء در راستای تقویت نوآوری، عدالت در توزیع امکانات از جمله موضوعاتی بود که در این نشست از سوی محقیقین مطرح شد.

گفتنی است در این نشست همچنین، دکتر میرشفیعی استاد و مدیر گروه ایمونولوژی دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران، دکتر امیرزرگر استاد گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران، دکتر نوربخش استادیار گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران و دکتر نیما رضایی استادیار گروه ایمونولوژی دانشکده پزشکی دانشگاه تهران نیز حضور داشتند.