به گزارش سرویس اجتماعی برنا، بر اساس آمارهای موجود تعداد مراجعین سقط درمانی به مراكز پزشكی قانونی سراسر كشور در شش ماهه نخست امسال سه هزار و 904 مورد بوده است كه از این تعداد دو هزار و 753 نفر شرایط دریافت مجوز سقط درمانی را داشتند و برای آن‌ها مجوز سقط صادر شده‌است.

همچنین در نیمه اول سال گذشته استان‌های تهران با 902 مورد، فارس با 274 مورد و خراسان رضوی با 257 مورد بیشترین مراجعین سقط درمانی را داشته‌اند.

یكی از نكات ضروری برای بررسی تقاضای سقط درمانی در مراكز پزشكی قانونی سن جنین است به این نحو كه اگر سن جنین از 19 هفته بیشتر باشدیا بر اساس سونوگرافی، بیش از چهار ماه از زمان لقاح گذشته باشد به هیچ وجه برای فرد متقاضی مجوز سقط صادر نخواهد شد.

همچنین وجود خطر جانی برای مادر در صورت ادامه بارداری و یا عقب افتاده و ناقص‌الخلقه بودن جنین به نحوی كه نگهداری از آن برای مادر ایجاد حرج كند از جمله مواردی است كه در صورت وجود هر یك از آن‌ها با درخواست مادر و با تشخیص سه نفر پزشک متخصص و تأیید پزشكی قانونی، مجوز سقط درمانی صادر می شود البته به شرط آنكه سن حاملگی كمتر از چهار ماه پس از لقاح باشد. پس همه ناهنجاری های جنینی موجب صدور مجوز سقط درمانی نخواهد شد و تنها ناهنجاری هایی كه موجب حرج مادر باشد و این موضوع به تأیید سه پزشک متخصص و معتمد برسد، یكی از شروط صدور مجوز سقط درمانی محسوب می شود.

تأكید بر این نكته ضروری است كه زمان در رسیدگی به پرونده های سقط درمانی بسیار اهمیت دارد تا آنجا كه تنها مورد از وظایف پزشكی قانونی كه بررسی آن نیازی به دستور مقام قضایی ندارد، رسیدگی به موارد درخواست سقط جنین است. بنابراین با توجه به اهمیت زمان در پرونده های سقط درمانی، پزشكی قانونی به مدارك متقاضیان در اسرع وقت رسیدگی و در صورت وجود شرایط قانونی با درخواست سقط جنین موافقت می‌كند.

مادران متقاضی سقط درمانی بلافاصله پس از مراجعه به پزشكی قانونی به كارشناس مربوط ارجاع و مدارك او مورد بررسی قرار می گیرد، اگر سن بارداری این فرد بیش از 19 هفته باشد كه قبل از تشكیل پرونده به فرد پاسخ منفی داده شده و برایش پرونده تشكیل نمی شود. اما اگر شرط زمانی را از دست نداده باشد پس از تكمیل مدارك و پرداخت تعرفه برای بررسی بیماری و یا ناهنجاری جنین به سه پزشك معتمد سازمان كه عمدتاً از اعضای هیأت علمی دانشگاه ها هستند معرفی می شوند تا مراحل كاری آنان به سرعت انجام و در صورت داشتن شرایط، مجوز سقط برایشان صادر شود.

گفتنی است متقاضیان سقط درمانی كه شرایط لازم را دارند و پزشكی قانونی نیز برای آنان مجوز صادر كرده باید پیش از پایان چهار ماهگی(19 هفتگی و ولوج روح در جنین) و در كوتاه ترین زمان پس از دریافت مجوز برای انجام سقط به بیمارستان مربوط مراجعه كنند زیرا بیمارستان ها نیز پس از چهار ماهگی اقدام به سقط نمی كنند حتی اگر قبل از این تاریخ پزشكی قانونی مجوز را صادر كرده باشد.