ب کاغذیان در جریان بازدید وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از انستیتو پاستور کرج ضمن اعلام این خبر گفت: این مجموعه همچنین توانایی ارتقای ظرفیت تولید واکسن های ضددامی در کشور را تا 250 هزار دز در سال داراست.

وی افزود: طبق توافقی که با وزارت بهداشت داشته ایم باید سالانه 8 میلیون دز واکسن هپاتیت تحویل دهیم که تاکنون 2 میلیون دز آن را تحویل داده و تا پایان سال نیز 6 میلیون دز دیگر تحویل خواهیم داد.

وی در بخش دیگری از سخنانش ابراز امیدواری کرد سطح تولید واکسن هپاتیت در سال 93 به مرز 12 میلیون دز ارتقا یابد.

بنا بر این گزارش در این بازدید دکتر هاشمی وزیر بهداشت بر بکارگیری هرچه بیشتر توان بخش خصوصی برای ارتقای تولیدات و رسیدن به مرز صادرات واکسن در همۀ زمینه ها تأکید کرد.