به گزارش سرویس اجتماعی برنا، مرضیه وحید دستجردی با اشاره به برنامه های این وزارتخانه برای تولید داروی گیاهی در کشور اظهار داشت: در حال حاضر 372 قلم داروی گیاهی داریم که هنوز وارد سیستم بیمه ای کشور نشده اند. در این رابطه به رئیس جمهور گزارش آن ارائه شده و از وی درخواست کردیم تا مجوز ورود این داروهای گیاهی به سیستم دفترچه های بیمه صادر شود و مردم بتوانند از خدمات بیمه در این زمینه و داروی ارزان قیمت بهره مند شوند. 

وزیر بهداشت به انواع داروهای گیاهی تولیدی در کشور اشاره کرد و افزود: از انواع این داروها می توان به "آنژی پارس"، "آیمود" و "اسپینال زد" به عنوان داروهای گیاهی درجه یک اشاره کرد که بعضی از آنها برای نخستین بار در ایران ساخته شده اند. همچنین حدود 595 قلم داروی گیاهی داریم که اگر این 372 قلم نیز وارد سیستم بیمه ای کشور شود، تقریبا چیزی حدود 4 درصد داروهای کشور، داروهای گیاهی خواهند بود. 

دستجردی افزایش تولید داروی های گیاهی را یکی از برنامه های وزارت بهداشت برای آینده عنوان و تصریح کرد: بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته، این 4 درصد به 15در صد خواهد رسید که البته این قدم اولیه است و مجوزهای زیادی برای تولید داروهای گیاهی صادر شده است. 

وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد: خوشبختانه فعالیت های خوبی در زمینه تولید داروهای گیاهی صورت گرفته است، همچنین کارهای تولیدی و کارآزمایی های بالینی آن در حال انجام است تا با سرعت تعداد بیشتری از این داروها در دسترس مردم قرار گیرد.