به گزارش سرویس اجتماعی برنا  به نقل از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محمود خدادوست معاون وزیر بهداشت افزود: برغم قدمت چند هزار ساله ایران در زمینه طب سنتی، ما هنوز از کشورهای غربی عقب هستیم و باید گفت حتی در خیلی از این کشورها خدمات طب سنتی تحت پوشش بیمه است.

وی توضیح داد: دلیل عقب ماندگی کشور ما در این زمینه نسبت به سایر کشورها این است که در آموزش پزشکان و گروه پزشکی نامی از ظرفیت طب سنتی نیاورده ایم و جامعه پزشکی یا با این واژه غریب بوده یا آن را انکار می کنند.

معاون وزیر بهداشت در ادامه با اشاره به سیاست های کلی نظام سلامت که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، گفت: هر کدام از بندهای مربوط به طب سنتی ایرانی در سیاست های ابلاغی رهبر معظم انقلاب بسیار عالمانه و هوشمندانه بیان شده و تکلیف سنگینی را به دوش وزارت بهداشت گذاشته است.

خدادوست با بیان این که در این بندها از صفر تا 100 طب سنتی – ایرانی در نظر گرفته شده است، گفت: در زمینه ترویج کشت گیاهان دارویی باید گفت گیاهان دارویی در واقع مواد اولیه طب سنتی را شامل می شود که باید برای تامین داخلی آنها اقدامات لازم صورت گیرد تا نیاز به واردات این گیاهان وجود نداشته باشد.

وی افزود: در راستای سیاست های ابلاغی سلامت رهبر معظم انقلاب در بحث استانداردسازی و روزآمد کردن روش های تشخیصی و درمان طب سنتی و فرآورده های مرتبط با آن نیزمراکز تحقیقات و دانشکده های طب سنتی وظیفه سنگینی داشته و باید با استفاده از ظرفیت های جدید در دنیا این روند را ادامه دهد.

معاون وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: تکلیف ما این است که آزمون و خطا نکنیم و از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم. در واقع باید مسیر ورود خدمات تایید شده طب سنتی را در نظام سلامت کوتاه کرده و از میانبرها بهره ببریم.

خدادوست تاکید کرد: تکلیف وزارت بهداشت در این زمینه مضاعف است. متاسفانه در کشور ما مراکز مختلف به نحوی درست یا غلط خدمات طب سنتی را ارائه یا آموزش می دهند یا داروهای ترکیبی بی نام و نشان تحت عنوان داروهای گیاهی عرضه می کنند.

وی تصریح کرد: باور مردم در مورد طب سنتی درست است اما به اشتباه تصور می کنند که استفاده از داروهای گیاهی همیشه بی خطر است. در این میان عده ای از این تصور اشتباه سوء استفاده کرده و خدمات پرخطر در این زمینه ارائه می کنند.

معاون وزیر بهداشت گفت: وزارت بهداشت باید به همه شئون سلامت مردم توجه کند. بنابراین بحث نظارت وزارت بهداشت در چگونگی ارائه خدمات طب سنتی در کشور بسیار حائز اهمیت است که نیاز به تدوین آیین نامه ها و قوانین مختلف دارد تا به همه مراکز ارائه شود.

خدادوست افزود: در زمینه برقراری تعامل و تبادل منطقی میان طب سنتی و طب نوین برای هم افزایی تجربیات و روش های درمانی نیز باید گفت شعار ما این است که اگر چه طب نوین به طرز معجزه آسایی توانسته در زمینه درمان بیماری های مختلف مشکل گشا باشد ولی در کنار آن باید از ظرفیت غنی طب ایرانی با توجه به ریشه دار بودن در فرهنگ مردم، تسهیل دسترسی و ارزان بودن خدمات و تدابیر و توصیه های آن نیز استفاده کرد.

وی یادآور شد: برای تحقق این مهم لزوم آموزش طب ایرانی برای تمامی سطوح ارائه دهندگان خدمات سلامت اجتناب ناپذیر است.