به گزارش سرویس سلامت خبرگزاری برنا، كتر علی اكبر پورفتح‌اله با صدور پیامی در آستانه 18 اردیبهشت روز جهانی تالاسمی، با اشاره به اینكه از چهار دهه پیش كه در آن فرد مبتلا به تالاسمی با تصویر كودكی رنگ پریده كه قادر به ورود به دهه دوم حیات خویش نبود نشان داده می‌شد و حتی خوشبین ترین پزشکان نیز نمی توانستند رویای "مبتلا به تالاسمی چهل ساله" را در ذهن خود جای دهند افزود: اكنون پس از چهل سال تلاش انتقال خون جامعه ایران شاهد غرور و پویایی عزیزانی است که علیرغم ابتلا به تالاسمی به پنجمین دهه حیات خویش قدم نهاده اند. تصویر تالاسمی در جامعه امروز فردی است مملو از پویش و امید که مسئولیت خویش را از فعالیت های اجتماعی می پذیرد و به ایثار اهداکنندگان خون لبخند می زند.

وی تاكید كرد: سازمان انتقال خون ایران مصمم است که به افقی گسترده تر در درمان تالاسمی بنگرد و محور فعالیتهای خود در سال 1393 را بر مطالبه به حق عزیزان تالاسمی برای "زندگی با کیفیت" و "درمان یکسان برای همه عزیزان تالاسمی" منطبق سازد.

پیام مدیر عامل سازمان به مناسبت روز جهانی تالاسمی
چهل سال پیش، زمانی که استیلای شوم خون فروشان بر سلامت شهروندان سایه افکنده بود، هنرمندانی گردهم آمدند تا تصویر این فاجعه را در قالب "دایره مینا" در مقابل دیدگان تصمیم سازان کشور قرار دهند. جسارت آنها با درایت مردی که دل به درمان مبتلایان به بیماریهای خونی و خونریزی دهنده سپرده بود، درآمیخت و از دل این پیوند میمون سازمان انتقال خون ایران سر برافراشت.

در آغازین روزهای فعالیت این سازمان ملی، تالاسمی با تصویر کودکی رنگ پریده که قادر به ورود به دهه دوم حیات خویش نبود، شناخته می شد.

حتی خوشبین ترین پزشکان نیز نمی توانستند رویای "مبتلا به تالاسمی چهل ساله" را در ذهن خود جای دهند.

اما پس از چهل سال تلاش بی پایان و فراسوی ایجاد پل ارتباطی میان اهداکنندگان ایثارگر خون و مصرف کنندگان این ماده حیات بخش، جامعه ایران شاهد غرور و پویایی عزیزانی است که علیرغم ابتلا به تالاسمی به پنجمین دهه حیات خویش قدم نهاده اند. تصویر تالاسمی در جامعه امروز فردی است مملو از پویش و امید که مسئولیت خویش را از فعالیتهای اجتماعی می پذیرد و به ایثار اهداکنندگان خون لبخند می زند.

تصویر امروزی تالاسمی حتی برای بدبین ترین افراد نیز تردیدی از توانمندی عزیزان مبتلا به این بیماری باقی نگذاشته است. جامعه امروز ایران نیک بر این اصل واقف است که با درمان مطلوب می توان از بیمار تالاسمی، فردی پویا ، قابل اعتماد و با انگیزه ساخت که صفت تالاسمی را در کوچه های زندگی به دنبال خود می کشد و بیماری از زندگی اش رخت بربسته است. در آستانه پنجمین دهه فعالیت سازمان انتقال خون ایران موضوع کیفیت زندگی و زندگی مشابه سایر اعضاء جامعه برای افراد تالاسمی اصلی اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.

پس از 40 سال تلاش بی وقفه و نزدیک شدن به آمار تجمعی 40 میلیون واحد اهداءخون، سازمان انتقال خون ایران افتخار دارد که سهم قابل توجهی در درمان و ادامه حیات عزیزان به تالاسمی داشته است.

این سازمان خدماتی با نگاه به موفقیتهای افراد تالاسمی در جامعه، دیدن بارقه امید در نگاه این عزیزان و شنیدن صدای مملو از عشق آنها، میوه 40 سال تلاش خود را می‌چیند و تصویر امروز تالاسمی در جامعه را آیینه ای می داند که انعکاس ایثار اهداکنندگان خون و تلاش پرسنل خدوم انتقال خون در آن هویدا است.

در آستانه روز جهانی تالاسمی در سال، 1393 سالی که سازمان انتقال خون چهلمین سالگرد تاسیس خود را جشن گیرد، این سازمان مصمم است که به افقی گسترده تر در درمان تالاسمی بنگرد و محور فعالیتهای خود در سال 1393 را بر مطالبه به حق عزیزان تالاسمی برای "زندگی با کیفیت" و "درمان یکسان برای همه عزیزان تالاسمی" منطبق سازد.

تجربه هایی که در چالش با بیماری های نوظهور اندوخته شده و راه پر فرازو نشیبی که تا به امروز طی گشته، سازمان انتقال خون ایران را برای برداشتن گام های استوار در مسیر پیش رو آماده کرده است.

برای تحقق آرمان "زندگی با کیفیت برای همه مبتلایان به تالاسمی" گذشته چراغ راه آینده خواهد بود اما یک اصل از گذشته تا امروز لایتغیر بود و همچنان ثابت خواهد ماند و آن تعهد بی منت همه دست اندرکاران سازمان انتقال خون به "فردایی بهتر برای همه تالاسمی‌ها" است.